Predmeti na FGG

Hidroinformatika B I - VOI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Dušan Žagar
asistent: doc. dr. Gašper Rak
asistent: asist. dr. Mateja Škerjanec
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

-    Teoretične podlage hidroinformacijskih sistemov

-    Pregled podatkov povezanih z upravljanjem voda (državni in občinski nivo)

-    Prostorska upodobitev hidroinformacijskih sistemov (državni in občinski nivo)

-    Priprava (poizvedovanje, povezovanje,… v bazah podatkov) za modeliranje vodnih sistemov

-    Rudarjenje podatkov v modelih hidroinformacijskih sistemov za podporo odločanja v upravljanju voda

Vaje

-    Poizvedovanje po podatkovnih bazah o rabi, urejanju ali varstvu voda

-    Preslikave informacij med posameznimi oblikami zapisov

-  Povezovanje, rudarjenje in sinteza podatkov za pripravo podrobnejšega načrta upravljanja voda (pNUV)

Seminar

- Študent izdela poročilo, kjer z izborom in poizvedbo v obstoječih podatkovnih virih opiše hidroinformacijski model za podrobnejši načrt upravljanja voda glede na izbrano vodnogospodarsko tematiko.
Namen predmeta:

Cilji

-    Spoznati osnovne teoretične podlage hidroinformacijskih sistemov

-    Prepoznati uporabo podatkov, ki vstopajo v procese upravljanje voda na državnem in občinskem nivoju

-    Izboljšati prostorsko zaznavo podatkov o vodah in hidroinformacijskih sistemih na državnem in občinskem nivoju

-    Poiskati in uporabiti podatke za modeliranje hidroinformacijskih sistemov ter za modeliranje z vodami povezanih procesov

-    Spoznati rudarjenje podatkov v modelih hidroinformacijskih sistemov za podporo  odločanja pri upravljanju voda

Kompetence

-    Razumevanje podatkovnih struktur hidroinformacijskih sistemov

-   Uporabljati opisne in prostorske podatke hidroinformacijskih sistemov za podporo odločanja pri upravljanju voda
Literatura:

Peck A., Neuwirth C. and Simonovic P. S., 2014. Coupling System Dynamics with Geographic Information Systems: CCaR Project Report Water Resources Research Report no. 086, London, Ontario, Canada, 60 pages. ISBN: (print) 978-0-7714-3069-5; (online) 978-0-7714-3070-1.

KUMAR, Praveen et.al.: Hydroinformatics. Taylor & Francis Group, 2006. ISBN 0-8493-2894-2. (EN)

Breiting T., 2006, Techniken und Methoden der Hydroinformatik, Verlag: Inst. für Wasserbau, Univ. Stuttgart

ABBOTT, M. B. 1991 Hydroinformatics – Information Technology and the Aquatic Environment. Avebury Technical Aldershot, UK.