Predmeti na FGG

Fotogrametrija I (5 KT) - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Dejan Grigillo
asistent: doc. dr. Dejan Grigillo
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Definicije in osnovna terminologija, zgodovinski razvoj. Osnove fotografije; Delovanje in značilnosti slikovnih senzorjev Osnove delovanja letalskih snemalnih sistemov Slikovni koordinatni sistem, kalibracijsko poročilo fotoaparata, notranja orientacija. Korekcije slikovnih koordinat Ravninske transformacije Osnove slikovnega ujemanja Postopek izračuna parametrov zunanje orientacije posnetka in stereopara. Osnove projekta aerotriangulacije. Letalsko snemanje v Sloveniji

Metode in natančnost zajema vektorskih podatkov Osnovna načela fotogrametričnega zajema podatkov. Izdelava ortofota. Državni topografski podatki in projekti - pregled.

 

Namen predmeta:

Cilji:


Študenti spoznajo osnovne principe obdelave fotogrametričnih podatkov, ki so potrebni za izvajanje enostavnih fotogrametričnih projektov.

Kompetence:


Poznavanje fizikalnih in matematičnih osnov fotogrametričnih postopkov.

Orientacija posnetka in stereopara,

Osnove fotogrametričnega zajema podatkov, izdelava.

Uporaba ortofota.Literatura:

Kraus K. Photogrammetry, Geometry from Images and Laser Scans. Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2007 (ali starejše izdaje 1. zvezka); izbrana poglavja.

Mikhail, E.M. et al 2001. Introduction to Modern Photogrammetry. John Wiley & Sons, izbrana poglavja.

Graham, R. 2005. The Digital Image. Whittles Publishing, izbrana poglavja

Kosmatin-Fras M., Grigillo, D. 2014. Gradiva za predmet Fotogrametrija I. Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.