Select Page

Predmeti na FGG

Urejanje vodotokov - B II - OG (8 KT)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Matjaž Mikoš
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Simon Rusjan
asistent: izr. prof. dr. Nejc Bezak
asistent: viš. pred. dr. Jošt Sodnik
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Osnove urejanja vodotokov: rečna hidravlika, rečna mehanika (prodonosnost in kalnost), rečna morfologija, erozija in sedimentacija. Klasično urejanje vodotokov: ukrepi varstva pred visokimi vodami, urejanje struge vodotoka, dimenzioniranje in vzdrževanje posameznih vodnih zgradb, jezovne zgradbe in ribji prehodi. Sonaravno urejanje vodotokov: rečni koridor, hidromorfološko stanje vodotokov, osnove inženirske biologije, katalog sonaravnih ureditev, načrtovanje in vzdrževanje sonaravnih ureditev.

Seminarske vaje

Računske vaje iz rečne hidravlike in mehanike. Modeliranje toka voda in plavin na fizičnem modelu za razumevanja osnov rečne morfologije in delovanja vodnih objektov.

Seminar

Hidravlični račun izbranega odseka vodotoka z uporabo najnovejše različice programa HEC-RAS ali Flo-2D.

Terensko delo

Zasnova in izvedba tehničnih ureditev na rekah (ogled gradbišč in urejenih odsekov vodotokov).
Analiza zrnavosti rečnih sedimentov.
Namen predmeta:

Cilji:

- Nadgraditi osnovno znanje hidravlike z znanjem rečne hidravlike, mehanike in morfologije.

- Podati pregled klasičnih in modernih (sonaravnih) metod urejanja vodotokov z osnovami njihovega načrtovanja, dimenzioniranja in vzdrževanja.

Kompetence:

- Sposobnost terenskega prepoznavanja razmer na vodotoku.

- Sposobnost izdelave ureditvenih načrtov odsekov vodotokov.
Literatura:

Mikoš, M. 2008. Urejanje vodotokov – skripta, verzija. Ljubljana, UL FGG, Katedra za splošno hidrotehniko, 220 str.

Patt, H., Jϋrging, P., Kraus, W. 2004. Naturnaher Wasserbau - Entwicklung und Gestaltung von Fließgewässern, Springer Verlag, 423 p.

Hydrologic Engineering Center. Dostopno na: http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/.

Spletne strani resornega ministrstva (MKO) s področja vodne infrastrukture (vodnih objektov).

Spletne strani Atlasa okolja. Dostopno na: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/.

Strokovna priporočila Nemškega združenja za vodno gospodarstvo, odpadne vode in odpadke (DWA). Dostopno v Knjižnici UL FGG.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri