Select Page

Predmeti na FGG

Tehnologija - B - UNI GR (5 KT)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
asistent: doc. dr. Bojan Čas
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Uvod v tehnologijo gradnje
Zgodovinski pregled razvoja tehnologij; pregled sodobnih tehnoloških procesov v gradbeništvu; tehnološke posebnosti pri posameznih konstrukcijah.
Osnovni tehnološki procesi v gradbeništvu
Tehnološki procesi zemeljskih del: pripravljalna dela (čiščenje terena, geološke-geomehanske raziskave, geodetska izmera); gradbena jama (način izvedbe, transporti, nasipi, izkopi, načini zavarovanja gradbene jame…); način izvedbe temeljenja objektov (plitko, globoko temeljenje…); tehnološki procesi zidarskih del: tipi osnovnih zidanih konstrukcij, dimenzioniranje malt, zidanje (priprava gradbišča, priprava malte, pomožna dela …); izdelava ometov (priprava gradbišča, klasični, strojni); tehnološki procesi armiranobetonskih del: projekt betona (osnove projektiranja betona, odri in opaži, opažni načrt); vgrajevanje betona (zunanji in notranji transporti betona, standardni postopki vgradnje betona, betoniranje pri nizkih in visokih temperaturah, nega betona …); polaganje armature (priprava materiala, vgradnja na gradbišču …); tehnološki procesi osnovnih montažnih del: področja uporabe prefabrikatov v gradbeništvu, suhi-mokri montažni postopki; proizvodni obrati v gradbeništvu: obrati za proizvodnjo in predelavo materialov (kamnolomi, separacije, drobilnice, betonarne, železokrivnice, mizarski-tesarski obrati), pomožni obrati (strojni), obrati za obrtniška dela (fasaderski, slikopleskarski ...), proizvodni obrati za montažne elemente (konstrukcijski elementi, galanterija ...); zagotavljanje in spremljanje kvalitete gradnje v vseh projektnih fazah.
Specialni tehnološki procesi betonskih konstrukcij
Tehnologije specialnih betonov; opredelitve tipov specialnih betonov (masivni, abrazijsko odporni, mikroarmirani, visokotrdni, valjani ....), projektiranje specialnih betonov, možnosti in način uporabe specialnih betonov; tehnologije zahtevnih opažnih in podpornih sistemov; opredelitve tipov opažev s podporno konstrukcijo (tradicionalni, kovinski, prenosni, tunelski ...), osnove dimenzioniranja opažne konstrukcije, način gradnje opažnih konstrukcij s primeri iz prakse (pregrade, mostovi ...).

Seminarske vaje
Izdelava tehnoloških projektov priprave gradnje Izdelava tehnoloških projektov gradnje za primer uporabe različnih tipov vgradnih materialov.
Namen predmeta:

Cilji

- Spoznati osnovne koncepte za projektiranje in izvedbo osnovnih in del specialnih tehnoloških procesov pri gradbenih konstrukcijah;

- Naučiti se izdelave osnovnih tehnoloških projektov v pripravljalni fazi ter upravljanje osnovnih tehnoloških procesov med gradnjo.

Kompetence

- Povezovanje znanja s področja tehnologij gradenj, teorije gradbenih konstrukcij in organizacije ter vodenja gradnje gradbenih objektov;

- Izdelovanje preprostih tehnoloških projektov kot so: projekt betona, opažni načrt in podobno.
Literatura:Bogdan Trbojević. 1981. Organizacija gradjevinskih radova.  Beograd. GK.


P. K. Mehta and P. J. M. Monteiro. 2006. Concrete: microstructures, properties and materials, 3th edition. New York,  McGraw.Hill, strani: 3-21, 121-202, 281-316, 317-340, 341-386, 449-558.


Herbert L. Nichols, Jr. and David A. Day. 2005. Moving the earth, 5th edition. McGraw-Hill, strani 4.1-4.35 in 5.1-5.63.


Milan Gojković. 1988. Oplate i skele. Beograd, Naučna knjiga.

Učna gradiva v spletni učilnici.      


Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri