Select Page

Predmeti na FGG

Trdnost - B - GR UNI (10 KT)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Igor Planinc
asistent: viš. pred. dr. Rado Flajs
ECTS 10 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Osnove mehanike deformabilnega telesa: koncept deformiranja in gibanja telesa, materialni in prostorski opis gibanja; kinematične enačbe deformabilnega telesa (tenzor deformacij in vektor pomikov deformabilnega telesa, geometrijski pomen normalnih in strižnih deformacij, ravninsko deformacijsko stanje); ravnotežne enačbe deformabilnega telesa (napetostni vektor, napetostni tenzor, normalna in strižna napetost, ravninsko napetostno stanje, glavne normalne napetosti);  posplošeni Hookov zakon (elastični modul, Poissonov količnik, strižni modul); osnovne enačbe linearne teorije elastičnosti in reševanje na konceptualnem nivoju in z uporabo računalniškega programa; izrek o virtualnih pomikih in izrek o virtualnih silah; značilne konstitutivne enačbe gradbenih materialov (hiperelastični modeli, plastični modeli, viskoelastični modeli).

Analiza linijskih konstrukcij: osnovne predpostavke in enačbe upogiba z osno silo, račun notranjih sil, deformacij in pomikov preprostih elastičnih nosilcev z metodo direktne integracije, račun normalnih in strižnih napetosti v prečnem prerezu nosilca, glavne napetosti, geometrijske karakteristike prečnega prereza; osnovne predpostavke in enačbe enakomerne torzije, račun napetosti pri nosilcu s tankostenskim prečnim prerezom, torzijski vztrajnostni moment; analiza elastičnih linijskih konstrukcij z metodo pomikov in metodo sil in s pomočjo računalniškega programa, togostna matrika in obtežni vektor, vplivnice in ovojnice statično nedoločenih linijskih konstrukcij; osnovne predpostavke in enačbe elastičnih kompozitnih nosilcev, pomen zdrsa med nosilci, račun notranjih sil, deformacij, zdrsa in pomikov preprostih dvoslojnih kompozitnih nosilcev z in brez uporabe računalniškega programa; osnovne enačbe geometrijsko nelinearne teorije ravninskih nosilcev, uklon elastičnega in plastičnega stebra, uklonska nosilnost stebra in vpliv različnih nepopolnosti na njegovo nosilnost, stabilnost konstrukcij; plastična in viskoelastična analiza ravninskih nosilcev, metoda plastičnih členkov, mehčanje prečnih prerezov in prerazporeditev notranjih sil, mejna nosilnost prečnega prereza in mejna nosilnost konstrukcij.                                                                          

Namen predmeta:

Cilji

- Spoznati osnovne mehanske koncepte pri analizi deformabilnega telesa in gradbenih konstrukcij (upogib z osno silo, enakomerna torzija),

- Predstaviti pojav uklona stebra in vpliv različnih nepopolnosti na njegovo uklonsko nosilnost,

- Spoznati mejno nosilnost prečnega prereza ter mejno nosilnost konstrukcije,

- Naučiti osnovne metode reševanja elastičnih, kompozitnih, plastičnih in viskoplastičnih preprostih linijskih konstrukcij z in brez uporabe računalniškega programa.

Kompetence

- Razumevanje, interpretiranje in kritično presojanje rezultatov različnih analiz gradbenih konstrukcij,

- Razumevanje določitve uklonsko nosilnost stebrov,

- Razumevanje osnovnih metod reševanja preprostih statično določenih in nedoločenih linijskih gradbenih konstrukcij z uporabo različnih reoloških modelov materiala, uporabljati računalniški program pri analizi gradbenih konstrukcij.

Literatura:Izbrana poglavja iz:


SRPČIČ, Stane. 2003. Mehanika trdnih teles. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, XII, 651 str.


STANEK, Marjan, TURK, Goran. 1998. Osnove mehanike trdnih teles. Ljubljana,  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 254 str.


STANEK, Marjan, TURK, Goran. 2006. Trdnost, študijsko gradivo. Ljubljana,  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, str. 1-274, 606-704.


SRPČIČ, Stane, VRATANAR, Blaž, FLAJS, Rado. 1976-2003. Izbor rešenih nalog iz mehanike trdnih teles. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Dostopno na: http://km.fgg.uni-lj.si/PREDMETI/Trdnost-UNI/Trdnost.html,

ZUPAN, Dejan. 2013. Trdnost : gradivo za vaje na študiju 1. stopnje Operativno gradbeništvo. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1 optični disk (CD-ROM).                     


Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri