Select Page

Predmeti na FGG

Stavbarstvo II - B - GR (UN)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Mitja Košir
asistent: doc. dr. Luka Pajek
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Geneza iz funkcionalnih shem, sistemov in križanj do načrta in opisa za izvedbo. Splošno fasadni pas – vertikalni in horizontalni, po vrstah stavb, iteracijski postopek do merila 1:20. Križanja: zunanja stena – streha, zunanja stena – medetažna konstrukcija, zunanja stena – tla na terenu, streha – notranja delitev, notranja delitev – medetažna konstrukcija, tla na terenu – notranja delitev, neprozorni – prozorni konstrukcijski sklop, preboji, dimniki, zračniki. Linijske toplotne izgube (kondukcija). Prenos izbranih sistemov iz križanj konstrukcijskih sklopov iz merila 1:20 na merilo 1:5 do 1:1. Izračun prehoda toplote in difuzije vodne pare (stacionarno). Dimenzioniranje TI in parne ovire.

Namen predmeta:

- Namen predmeta je z uporabo analize identificiranih funkcij bivalnega in delovnega prostora doseči razumevanje principov delovanja posameznih konstrukcijskih sklopov in stavbe kot celote.

- Razumevanje osnovnih principov študenta vpne v proces inženirskega načrtovanja, konkretizacija abstraktnih konceptov pa oblikuje povezavo s prakso.

Kompetence:

- Sposobnost uporabiti iz metodologije izpeljani iteracijski postopek od abstraktnega h konkretnemu in obratno, 1. na splošno zasnovanih modelih in 2. na konkretnem izbranem primeru

- Obvladanje znanja, tehničnih spretnosti in inovacijske sposobnosti za dvig kakovosti projektov na ravni grafičnega predpisa za izvedbo

- Študent pozna konstitutivne elemente in procese, ki definirajo položaj umetnega okolja v naravnem okolju z upoštevanjem principa kontinuuma prostora in časa

- Sposoben je oblikovati kontekstne sheme na ravni identifikacije problemov, ki izhajajo iz funkcionalne analize aktivnih prostorov in ki so osnova za zasnovo in oblikovanje funkcionalnih con: konstrukcijskih sklopov

- Razume pojem "projekt" v okviru proizvodno potrošnega kroga

- Obvlada specifikacijo zahtev za posamezen KS, oblikovanje KS od koncepta do recepta za izvedbo in dimenzioniranje zaščitnega ovoja.

Literatura:Schittich, C., Lang, W., Krippner, R. 2006. Building Skins. Birkhäuser.


Krainer, A. Strehe. 2002. Modul 1, Konstrukcijski sklopi 4. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente : Visoka šola za zdravstvo.


Krainer, A. Sistem. 2002. Modul 1, Konstrukcijski sklopi 1. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente : Visoka šola za zdravstvo.


Neufert, E. 2002. Projektiranje v stavbarstvu : osnove, standardi, predpisi za konstrukcije, gradnja, oblikovanje, potrebni prostor, namembnost prostorov, mere zgradb, prostorov in opreme – s človekom kot merilom in ciljem : priročnik za projektante, izvajalce in študente. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.


Deplazes Andrea, Constructional architecture: materials, processes, structures: a handbook. 2nd ed. Birkhauser. 2008.


Področna zakonodaja

Študijsko gradivo dostopno na: e-učilnici UL FGG.    


Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri