Predmeti na FGG

Daljinsko zaznavanje in fotogrametrija (7 KT) - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras
asistent: doc. dr. Dejan Grigillo
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Uvod in faze dela, EM valovanje. Značilnosti snemalnih sistemov. Digitalna slika. Interakcija EMV z atmosfero in površjem. Interpretacija. Klasifikacija podob: nenadzorovana, nadzorovana, ovrednotenje. Fizikalne in merske osnove fotografije Matematične osnove fotogrametrije: koordinatni sistemi, ravninske transformacije, notranja orientacija, matematični model centralne projekcije, zunanja orientacija. Postopki izračuna zunanje orientacije: enačba centralne projekcije; dvostopenjska orientacija stereopara (relativna in absolutna orientacija) Fotogrametrični zajem vektorskih podatkov: eno, dvo, več slikovni zajem; fotogrametrični inštrumenti in sistemi za 3D opazovanje; natančnost zajema; državni fotogrametrični podatki in zbirke. Osnove obdelave slik. Ortofoto: opis izdelka, področja uporabe, primerjava s karto/bazo, postopek izdelave, kakovost. Osnove aerolaserskega skeniranja. Prenos in naročanje satelitskih podob, letalsko snemanje. Satelitski sistemi za opazovanje zemeljskega površja.

Namen predmeta:

Cilji:

Študentom podati osnove o daljinskem zaznavanju kot pomembnem viru podatkov o prostoru.

Podati osnovne principe obdelave fotogrametričnih podatkov. Pridobijo naslednja znanja in kompetence: klasifikacija podob, orientacija posnetka in stereopara, zajem podatkov, izdelava in uporaba ortofota.

Kompetence:

Poznavanje osnov daljinskega zaznavanja kot pomembnem viru podatkov o prostoru.

Poznavanje osnovnih principov obdelave fotogrametričnih podatkov.

Literatura:

Oštir, K. 2006. Daljinsko zaznavanje. Ljubljana, ZRC-SAZU.

Kraus, K. 2007. Photogrammetry, Geometry from Images and Laser Scans. Walter de Gruyter, Berlin-New York (izbrana poglavja).

Kosmatin Fras, M. 2013. Daljinsko zaznavanje in fotogrametrija.

Učno gradivo v spletni učilniciUL FGG.