Select Page

Predmeti na FGG

Stvarno pravo (3 KT) - B II PN

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Gregor Dugar
asistent: doc. dr. Karmen Lutman
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Pojem prava in delitev na javno in zasebno pravo
Pravni viri, ki urejajo nepremičnine
Temelji lokalne samouprave
Temelji prava Evropske unije
Temeljni pojmi nepremičninskega prava (nepremičnina, sestavina, pritiklina, parcela, pripadajoče zemljišče, javno dobro idr.)
Načela stvarnega prava
Lastninska pravica, solastnina in skupna lastnina
Etažna lastnina, kataster stavb in vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo, vzpostavitev etažne lastnine
Omejene stvarne pravice (stvarne služnosti, osebne služnosti, stvarno breme, nujna pot, hipoteka in zemljiški dolg, stavbna pravica)
Nepremičninske evidence in zemljiška knjiga
Omejitve lastninske pravice v javnem interesu in drugi javnopravni režimi na zemljiščih

 

Namen predmeta:


Cilj predmeta Stvarno pravo je, da študent pridobi temeljna teoretična znanja s področja stvarnega prava, predvsem nepremičninskega prava.

Namen je tudi, da se študent detajlno seznani z veljavno zakonodajo in sodno prakso v segmentih, ki so nujni za razumevanje stvarnopravnih okvirov prostorskega načrtovanja.

Ker je predmet zasnovan multidisciplinarno, zajema namreč tako materialnopravne kot procesnopravne vidike stvarnega prava, bo študent pridobil vpogled v celoten nabor stvarnopravne problematike, relevantne za prostorsko načrtovanje.

Slušatelji bodo poleg teoretičnega znanja stvarnega prava, ki je conditio sine qua non za uspešno delovanje vsakega diplomanta prostorskega načrtovanja, pridobili tudi določene praktične veščine, ki jih bodo uporabljali v praksi.

S pomočjo različnih oblik izvajanja študijskega procesa, zlasti tudi preko aktivnejšega sodelovanja študentov pri izvedbi učnega načrta (vaje, seminarske naloge, diskusija na predavanjih in vajah), bodo študentje razvijali sposobnosti pravilnega razumevanja in presojanja osnovnih strokovnih pojmov, zakonitosti in postopkov, ki veljajo v pravnem sistemu za nepremičnine in s katerimi se bodo tudi najpogosteje srečali pri svojem delu.

Literatura:

Juhart, Tratnik, Vrenčur: Stvarno pravo, GV Založba, 2007 (predvsem v delu, ki obravnava nepremičnine) / Juhart , Tratnik , Vrenčur: Stvarno pravo, GV Založba, 2007 (in particular parts on immovables)

Veljavna zakonodaja, ki ureja nepremičnine (dostopna na spletu: www.dz-rs.si in www.pisrs.si), seznam se sproti oblikuje in dopolnjuje. / Relevant legislation regulating immovables (available at: www.dz-rs.si and www.pisrs.si), the list is updated regularly.

Drugo gradivo, sporočeno na predavanjih in na vajah ter v ŠIS. / Other study material is disseminated at the lectures and tutorials as well as via the student information system.

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri