Predmeti na FGG

Osnove prostorske sociologije (3 KT) - B II -PN

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Metka Kuhar
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Matjaž Uršič
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Konceptualno terminološka vprašanja;
Načini družbene konstrukcije prostora;
Dinamika prostorskih sprememb in nastajanje novih prostorskih identitet;
Spremembe vrednot v »post/modernih« dr.
Novi prostorski trendi, suburbanizacija, dezurbanizacija, nova »kolonizacija« podeželja ipd.
Nekatere posebnosti slovenskega prostorskega razvoja
Družbeni učinki posegov v prostor oz. problemi legitimizacije posegov v prostor
Analiza konkretnih primerov prostorskega razvoja.

Namen predmeta:

1. Razumevanje inkrementalističnih sprememb v dojemanju grajenega okolja v »postmodernih« družbah;
2. Razumevanje novih družbenih trendov in njihovega vpliva na urbani, regionalni in ruralni razvoj;
3. Razvoj analitičnih in interpretativnih zmožnosti;
4. Razvoj interdisciplinarnega komuniciranja v načrtovanju in urejanju prostora.


Literatura:

Kos, D. 2002, Praktična sociologija za načrtovalce in urejevalce prostora. FDV, Ljubljana

Polič, Marko et al (2002) Spoznavni zemljevid Slovenije. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Ljubljana.

Drago, Kos (2007) Neurbana nacija. v: Čerpes I. in Dešman M O urbanizmu – kaj se je zgodilo s sodobonim mestom.  Krtina, Ljubljana.

Urry John (1995) Consuming Places, Routledge, London.