Select Page

Predmeti na FGG

Hidravlika - B-VOI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Gašper Rak
asistent: doc. dr. Mateja Škerjanec
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta: Predavanja
Uporaba enačb realne tekočine za razumevanje hidravličnih sistemov in robnih pogojev za hidravlično analizo običajnih objektov. Hidravlično dimenzioniranje objektov, ureditev in naprav, ki jih študentje spoznavajo po tehnološki in izvedbeni plati pri drugih predmetih z vodnogospodarskega področja. Značilnosti in dinamika realne tekočine (režimi toka).Tok v cevovodih (linijske in lokalne izgube, enostavni cevovodi, črpalke, sistemi cevovodov, programska oprema). Iztok iz odprtin in izenačevanje gladin (stalni in nestalni tok). Odtok čez prelive, pragove in jezove. Tok v odprtih vodotokih (normalni tok, sestavljeni prerezi, hidravlično najugodnejši prerez, lokalne motnje). Stabilni odseki vodotokov (obložena in neobložena korita). Stalni neenakomerni tok (gladinske krivulje, račun gladin, programska oprema).
Vaje
Inženirska zasnova računskih primerov, računski postopki, inženirske poenostavitve z osnovami presoje računske negotovosti, primeri izračunov za cevovode, tok s prosto gladino, odprtine in prelivi. Prikaz tokovnih razmer v hidravličnem laboratoriju.
Seminar
Izdelava samostojne seminarske naloge za določen primer toka. Uporaba prosto dostopne programske opreme za hidravlične izračune. Izdelava poročila z interpretacijo rezultatov izračunov.
Namen predmeta: Cilji
- Spoznati osnovne fizikalne zakonitosti energijskih pretvorb in specifičnosti ter hidrodinamične pojave pri različnih vrstah toka vode.
- Predstaviti področja uporabe hidravličnih izračunov ter povezanost inženirske zasnove primerov vodnega toka z okoljem preko hidravličnih robnih pogojev.
- Spoznati način hidravličnega dimenzioniranja
elementov in enostavnih sistemov.
Kompetence
- Sposobnost pravilne definicije tokovnih razmer, njim primerne izbire ustreznih osnovnih enačb in robnih pogojev.
- Uporaba v stroki običajnih, prosto dostopnih računalniških programov za določanje merodajnih količin pri različnih vrstah tokov.
Literatura: Steinman, F. 2010. Hidravlika. učbenik, 2. ponatis. Ljubljana, UL FGG, 310 str.
Rossert R. 2000. Hydraulik im Wasserbau. Oldenbourg, 184 str.
Alluri C., Feattherstone, R. E., 2001. Civil engineering hydraulics: essential theory with worked examples. Blackwell, 80 str. od 430 str.
US Army Corps of Engineers: HEC-RAS 4.0
Dostopno na: http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras
US Environmental Protection Agency: EPANET 2.0
Dostopno na: http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/dw/epanet.html
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri