Select Page

Predmeti na FGG

Vodne gradnje - B VOI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Simon Rusjan
asistent: izr. prof. dr. Nejc Bezak
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Predavanja
Zajem, zadrževanje in razbremenjevanje zalednih voda: dimenzioniranje in izvedba globokih in plitvih drenaž, zasnova vodnih zadrževalnikov. Urejanje manjših površinskih voda: dimenzioniranje in izvedba (obcestni jarki, strme drče, pragovi, prelivi, kanalete, zajemni objekti, prepusti). Površinska erozija med gradnjo in protierozijski ukrepi med gradnjo in po njej. Visoke vode; začasni in trajni protipoplavni ukrepi; protipoplavna gradnja objektov; presoja primerne poplavne varnosti urbaniziranih površin pred lastnimi in zalednimi padavinskimi vodami.
Seminarske vaje
Računske vaje iz tehnične hidravlike.
Terensko delo
Zasnova in izvedba vodnih gradenj na terenu (gradbišča).
Namen predmeta:

Cilji

-    Podati osnovna znanja o vodnih gradnjah,

-    podati inženirske osnove za načrtovanje in

dimenzioniranje vodnih gradenj,

-    podati različne načine odvodnjavanja površin v grajenem okolju (mestne površine, cestne površine) in naravni krajini (zaledne vode, poplavne vode) ter njihovega kontroliranega zadrževanja.

Pridobljene kompetence

-    Zna umestiti manj zahtevne sisteme in posamezne vodne objekte za odvodnjavanje v prostor,

-    zna dimenzionirati take objekte po enostavnejših metodah ter oceniti njihovo stabilnost.

Literatura: Brilly, M., Mikoš, M., Šraj, M. 1999. Vodne ujme – varstvo pred poplavami, erozijo in plazovi.
Univerzitetni učbenik, UL FGG, 186 p.
Goldman, S. J., Bursztynsky, T.A., Jackson, K. 1986. Erosion and sediment control handbook. McGraw-Hill, 449 p.
Mikoš M. 2008. Inženirska hidrotehnika – zbirka rešenih primerov, verzija 2008, UL FGG, Katedra za splošno hidrotehniko, 200 p.
Patt, H., Gonsowski, P. 2011. Wasserbau - Grundlagen, Gestaltung von wasserbaulichen Bauwerken und Anlagen. 7. Auflage, Springer Verlag, 410 p.
Spletne strani resornega ministrstva (MKO) s področja vodne infrastrukture (vodnih objektov).
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri