Predmeti na FGG

Komunalne naprave - B VOI (4 KT)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Daniel Kozelj
nosilec in izvajalec: doc. dr. Mario Krzyk
asistent: strok. sod. Marko Fatur
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Temeljne pojmovne opredelitve; pomen in vloga komunalnih dejavnosti;  stroškovni vidiki izvajanja komunalnih dejavnosti; komunalna infrastruktura v prostorskih aktih;  gradbeno dovoljenje in gradnja komunalne infrastrukture; pridobivanje in opremljanje zemljišč za gradnjo; tehnično-tehnološke značilnosti komunalnih omrežij, objektov in naprav; dimenzioniranje in lokacijski pogoji; tehnični pogoji opremljanja zemljišč za gradnjo.
Namen predmeta:

Cilji

-    Seznanitev s tehnično-tehnološkimi značilnostmi komunalnih omrežij, objektov in naprav ter s tehničnimi pogoji opremljanja zemljišč za gradnjo,

-    v samostojnem projektu združiti in sintetizirati teoretična znanja o različnih infrastrukturnih sistemih v urbanem okolju.

Pridobljene kompetence

-    Razumevanje delovanja komunalne infrastrukture kot pogoja za življenje in delo v urbanem okolju,

-    zna sintetizirati različne infrastrukturne sisteme v delujočo celoto.

Literatura:

Rakar, A. 2011. Komunalne naprave in seminar: študijsko gradivo. Ljubljana, UL FGG, 155 strani.

Ciuha, A. 1997. Komunalne naprave-daljinsko ogrevanje: študijsko gradivo. Ljubljana, UL FGG.

Panjan, J. 2002. Osnove zdravstveno-hidrotehnične infrastrukture. Ljubljana, UL FGG.

Platiše, G. 1999. Električna omrežja in naprave za javno razsvetljavo: študijsko gradivo. Ljubljana, UL FGG.

Žegarac, Z., Arsić, V. 1999. Programi unapređivanja javne infrastrukture, Urbanistički zavod Beograda Jp, 161 strani, izbrana poglavja.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.

Skip to content