Select Page

Predmeti na FGG

Ekonomika in management v geodeziji - B - GIG

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Marjan Čeh
nosilec in izvajalec: doc. dr. Mihaela Triglav Čekada
asistent: asist. dr. Peter Golob
asistent: asist. Tanja Grabrijan
asistent: viš. pred. mag. Damir Cibic
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Ekonomika poslovanja (ekonomija in ekonomski problem, osnove finančne matematike, časovna vrednost denarja), tržno gospodarstvo (tržni mehanizmi, tržno oblikovanje cen, popolna in nepopolna konkurenca). Osnove podjetništva, prvine poslovnega procesa, analiza in optimizacija poslovnih procesov, poslovni izidi. Temelji organizacije in managementa (klasične in sodobne oblike organizacije, poslovne funkcije in proces), ravni managementa, strateško planiranje in management, poslanstva in postavljanje ciljev organizacij, sistemska teorija v organizaciji, problemske analize in rešitve (pristop LFA), teorija regulacije. Metode raziskav, priprava strokovnih poročil, strokovno pisanje. Projektno vodenje v geodeziji in geoinformatiki: projekt in projektno delo, timsko in skupinsko delo, tehnike ustvarjalnega razmišljanja, vodenje projekta, nadzor, mrežno planiranje. Upravljanje človeških virov: naloge koordinacije in motivacije, vodenje sestankov, osnove komunikacije, javne obravnave, posebnosti reševanja konfliktov v geodeziji (zemljiški kataster in mejni spori), analiziranje in optimizacija delovnih procesov v geodeziji, informacijski sistemi za vodenje in nadzor organizacij, modeliranje postopkov. Organizacija geodetskih del v Sloveniji in izbranih državah, institut geodeta in odgovornega geodeta, analiza stroškov transakcij v geodeziji in geoinformatiki, sodno izvedeništvo, geodetska inšpekcija, interesna združenja geodetov v Sloveniji, mednarodna združenja. Poklicni kodeks geodetov (FIG), kodeks odgovornih inženirjev (IZS), Trendi razvoja geodetske stroke v svetu (javna služba, zasebna podjetja).

Namen predmeta:

Cilji:


Poznavanje osnov ekonomike poslovanja.

Poznavanje teoretičnih načel upravljavske in

organizacijske teorije.

Poznavanje organizacije geodetske dejavnosti v Sloveniji in v tujini (javna služba, izvajalci geodetskih storitev z javnimi pooblastili; odgovornost pri izvajanju geodetskih storitev)

Poznavanje poklicnega kodeksa geodeta in kodeksa odgovornih inženirjev.


 

Pridobljene kompetence:


Znanje in razumevanje osnovnih strokovnih pojmov, zakonitosti in postopkov, organizacije dela ter vodenja projektov, pomembnih pri podjetništvu kakor tudi javnih službah (javne geodetske in sorodne službe).

Uporaba znanj v poslovni karieri kot lastnik podjetja ali manager javne organizacije oziroma član/vodja projektnega tima.

Sposobnost povezovanja izredno širokega spektra z geodezijo povezljivih nalog, ki se izvajajo tako za državno službo kot zasebne naročnike.

Sposobnost kritične presoje ustreznosti in primernosti organizacije dela v podjetjih, javnih (geodetskih) službah in pri vodenju projektovLiteratura:Bertoncelj, A., Meško, M., Naraločnik, A., Nastav, B. 2011. Trajnostni razvoj organizacije - ekonomski, družbenopolitični in ekološki vidiki. Ljubljana, GV založba.


Hauc, A. 2007. Projektni management. Ljubljana, GV založba.


Igličar, A., Hočevar, M., Zaman Groff, M., Osnove računovodstva, (Učbeniki Ekonomske fakultete). Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2017. V, 452 str.

Mihelčič, M. 2009. Ekonomika poslovanja za inženirje. Ljubljana, UL Fakulteta za računalništvo in informatiko.           


Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri