Predmeti na FGG

Prostorska ekonomika (3 KT) - BII PN

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Andreja Cirman
asistent: asist. dr. Sonja Šlander Wostner
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Globalizacija, ekonomsko prestrukturiranje in lokacija ekonomske aktivnosti, regionalna ekonomska teorija. Pomen in teoretične osnove prostorske porazdelitve ekonomske aktivnosti. Teorije regionalne rasti, koncept lokalnega gospodarskega razvoja. Migracija kot faktor gospodarskega razvoja regij, empirija rasti: kaj je v praksi res ključno za rast regij, Neenakonst v razvoju regij in modeli (regionalne) rasti v Evropi. -Razvojna in kohezijska politika EU: teorija in praksa.  Država, regija in lokalne skupnosti: kdo dela kaj (fiskalni federalizem). - Raba zemljišč in vrednost zemljišč, vzorci urbane rabe zemljišč, rast urbanih območij in problemi rasti urbanih območij, mesta kot nosilci rasti in inovacij: novi poli rasti in stare “zgodbe o uspehu”.

Namen predmeta:

Spoznati asimetrične posledice ekonomske integracije na države, regije in mesta.

Razumeti determinante rabe zemljišč.

Razumeti pomen prostorske porazdelitve ekonomske aktivnosti pri obravnavanju gospodarskega razvoja.

Poznati teorije regionalne gospodarske rasti in rasti urbanih območij.

Spoznati regionalne razvojne razlike in kohezijsko politiko Evropske unije.
Literatura:

Armstrong, H.W., Taylor, J. 2000. Regional Economics and Policy. Cambridge: Blackwell Publishers.

Henderson, J.V., Thisse, J.F. (Ed.). 2004. Handbook of Regional and Urban Economics, volume 4: Cities and Geography, Elsevier.

Brakman, S., Garretsen, H., van Marrewijk, C. 2009. The New Introduction to Geographical Economics. Cambridge University Press.

Braunerhjelm, P., Faini, R., Norman, V.D, Ruane, F., Seabright, P. 2000. Integration and the Regions of Harvey, J., Jowsey E. 2004. Urban Land Economics. Houndsmills, Palgrave Macmillan.