Predmeti na FGG

Izravnalni račun III - B II - GIG

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Bojan Stopar
asistent: doc. dr. Oskar Sterle
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Konceptnotranjih in zunanjih opazovanjvizravnavi po metodi najmanjših kvadratov. Koncept geodetskegadatuma,datumskeinformacijeopazovanjvgeodeziji. Definiranje geodetskegadatuma z zunanjimi vezmi,znotranjimivezmi. Izravnava ob defektu geodetskega datuma,kakovostocenjenih količin. Zaporednaizravnavapo metodinajmanjšihkvadratov,vrednotenjekakovosti. Pojem zanesljivostiinobčutljivostiopazovanj. Izravnavatransformacijekoordinatnih sistemov. Koncept kolokacije po metodi najmanjših kvadratov. Kovariančnafunkcija,korelacijskafunkcija. Uporabakolokacijevnalogah geodezije. Kalmanov filter,osnovna in razširjena oblika, vrednotenjekakovosti, uporaba Kalmanovega filtra v kinematični geodetski izmeri in kinematični geodeziji.

 

Vaje

Praktični primeri iz obravnavanih vsebin.
Namen predmeta:

Cilji

- nadgraditi pridobljeno znanje izravnalnega računa

- omogočiti razumevanjekompleksnihin naprednejših postopkovizravnaveopazovanjvgeodeziji

- omogočiti razumevanje postopkov aproksimacije za uporabo v kinematični geodetski izmeri in kinematični geodeziji

 

Pridobljenekompetence:

- sposobnost formulacije zahtevnejših problemov  izravnalnega računa, kolokacije, aproskimacije in Kalmanovega filtriranja na področju geodetske izmere in geodezije

- razumevanje koncepta in vrednotenja kakovosti v nalogah izravnalnega računa, transformacijah koordinatnih sistemov, kolokacije, in Kalmanovega filtriranja
Literatura:

E. Mikhail, 1982,Observationsand leastsquares, University Press of America (izbrana poglavja)

W. Niemeier, 2002,Ausgleichungsrechnung WalterdeGruyter,Berlin (izbrana poglavja)

C. D. Ghilani, P. R. Wolf, 2006, Adjustment Computations: Spatial Data Analysis, Wiley, Hoboken, New Jersey (izbrana poglavja)

B.Stopar,O. Sterle 2013, Izravnalniračun,gradivo, dostopno v spletni učilniciULFGG