Select Page

Predmeti na FGG

Osnove statistike v vodarstvu BA VOI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Dejan Zupan
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Uvod v statistiko, predstavitev podatkov; verjetnostni račun (uvod, dogodek, verjetnost dogodka), Bayesov izrek in njegova uporaba v preprostih primerih pri odločitvenih drevesih (vodenje gradbenih projektov); slučajne spremenljivke in slučajni vektorji, izpeljane porazdelitve, momenti; verjetnostne porazdelitve, ki jih pogosto uporabimo v tehniki, binomska, Poissonova, eksponentna, Pearsonova porazdelitev, normalna porazdelitev, logaritemsko normalna porazdelitev, porazdelitve ekstremnih vrednosti, uporaba v hidrologiji, uporaba pri dimenzioniranju objektov, uporaba v analizi prometnih tokov; vzorčenje (lastnosti osnovnih statistik, povprečje vzorca, varianca vzorca); ocenjevanje parametrov (točkovne in intervalne ocene); preizkušanje domnev (osnove teorije preizkušanja domnev, klasični primeri preizkušanja domnev, preizkušanje skladnosti - test »hi-kvadrat«, neparametrični testi); bivariatna analiza (preizkušanje statistične odvisnosti, preizkušanje linearne povezanosti, linearna in nelinearna regresija, ki se pogosto uporablja pri modeliranju različnih pojavov); analiza variance s primeri v gradbeniški praksi.
Namen predmeta:

Cilji

-     Spoznati osnovne pojme verjetnostnega računa in najpogosteje uporabljene statistične metode v okoljskem gradbeništvu.

 

Pridobljene kompetence

-     Pozna in uporablja osnovne pojme verjetnostnega računa,

-     pozna in uporablja v gradbeništvu najpogosteje uporabljene porazdelitve,

-     pozna pomen in lastnosti karakterističnih vrednosti, ki so osnova dimenzioniranja gradbenih objektov,

-     uporablja osnovne statistične metode v gradbeništvu,

-     samostojno zna uporabiti ustrezno statistično metodo glede na naravo problema.

Literatura:

Turk G. 2012. Verjetnostni račun in statistika. Ljubljana, UL FGG.

Drobne S., Turk G. 2009. Statistika, Vaje. 2. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana, UL FGG.

Jamnik, R. 1986. Verjetnostni račun in statistika. Ljubljana, DZS.

Benjamin, J.R., Cornell, C.A. 1970. Probability, Statistics and Decision for Civil Engineers. McGraw Hill.

Kottegoda, N.T., Rosso, R., Statistics. 1997. Probability and Reliability for Civil and Environmental Engineering. McGraw-Hill.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri