Select Page

Predmeti na FGG

Meritve v hidrologiji - BA VOI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Simon Rusjan
asistent: izr. prof. dr. Nejc Bezak
asistent: asist. dr. Klaudija Lebar
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Osnove merilne tehnike: izrazoslovje in standardi (ISO 772).

Meritve rečne struge: klasične metode in daljinsko zaznavanje.

Meritve vodostajev: klasične metode.

Meritve pretokov: različne metode in pretočna krivulja.

Meritve rečnega transporta sedimentov:  vzorčevanje sedimentov, meritve kalnosti (suspendiranih snovi), meritve prodonosnosti, vzorčevanje kakovosti vode in vsebnosti

raztopljenih snovi.

Objekti za meritve površinskega toka: prelivi in jezovi.

Hidrološka mreža opazovalnic in merilnih postaj: monitoring.

Analiza napake meritev in kontrola kakovosti; zapisovanje podatkov, prenos podatkov in

arhiviranje podatkov (podatkovne baze), postopki kontrole kakovosti, statistična in analitična ocena napake, negotovost.

Posebna poglavja: vremenski radar, satelitsko daljinsko zaznavanje, izotopsko sledenje, dendrokronologija, starost sedimentov.

Vaje:

Seminarske vaje (računske vaje iz obdelave različnih hidroloških terenskih meritev; obdelava časovnih serij hidroloških podatkov;

segmentacija in trend).

Laboratorijske vaje (demonstracija delovanja in uporaba instrumentov v laboratorijskih pogojih).

Terensko delo:

Terenske meritve, uporabljajoč različne instrumente.
Namen predmeta:

Cilji:

-          Spoznavanje moderne merilne tehnike in sodobnih tehnologij.

-          Spoznavanje z zasnovo in izvedbo terenskih meritev.

-          Razumevanje razlik med meritvami za potrebe spremljanja stanja in trendov, obratovalnega monitoringa in podrobnejšega spremljanja stanja vodnega režima.

-          Pridobitev izkušenj ob praktičnem delu s posameznimi merilnimi napravami.

Kompetence:

-          Sposobnost izbire ustrezne merilne tehnike za določeni problem.

-     Pridobljena spretnost pri rokovanju in delu z merilnimi instrumenti.

Znanje in razumevanje:

-          Pridobljeno poglobljeno teoretično znanje o merilnih principih in tehnikah.

-          Razumevanje delovanja merilnih instrumentov.

Uporaba:

-          Uporaba izbranih merilnih instrumentov.

Refleksija:

-          Dobro razumevanje delovanja merilne tehnike je dobra osnova za načrtovanje in izvedbo terenskih meritev, opazovanj ali monitoringa.

Prenosljive spretnosti:

-          Sposobnost presoje kakovosti meritev v naravi kot vhodnih podatkov v modele ali osnov za dimenzioniranje hidrotehničnih objektov.

-          Spretnost uporabe tehničnih merilnih instrumentov.

 

Literatura:

Knjižni viri (izbrana poglavja) / Books (selected chapters):

Boiten, W. (2008). Hydrometry – a comprehensive introduction to the measurement of flow in open channels. 3rd Ed. CRC Press / Balkema, Taylor Francis Group, 247 str.

Herschy, R.W. (ed.) (1998): Hydrometry: principles & practices. 2nd Ed. John Wiley & Sons, New York, 376 str.

Herschy, R.W. (2009): Streamflow measurements, 3rd Ed. Routledge, Taylor and Francis Group, 507 str.

Shaw, E.M. (1993): Hydrology in Practice, 3rd Ed. Chapman and Hall, 569 str.

Elektronski viri / Other sources:

Spletna učilnica UL FGG / Web classroom UL FGG: http://ucilnica1516.fgg.uni-lj.si/
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri