Predmeti na FGG

Kompozicija in oblikovanje - B II PN

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: asistent: asist. dr. Gašper Mrak
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Prostorske prvine. Abstrakcija. Točka, linija, ploskev.

Značilnosti. Barva. Tekstura. Merilo.

Oblike reda v prostoru, razmerja med elementi, kompozicija, likovne spremenljivke in sestavine.

Odnos med ploskvijo in volumnom v prostoru.

Zaznavanje elementov v prostoru in opazovanje, učenje gledanja, risanje.

Pozitivni in negativni prostor. Abstraktno mišljenje.

Spreminjanje zunanjega prostora. Svetloba in sence. Letni časi. Družbeni dejavniki.

Razvoj krajinskega/arhitekturnega oblikovanja in kompozicija.

Generiranje nove zasnove v oblikovanju.

Razumevanje prostora, prostorska predstava, orientacija.

Namen predmeta:

Razumevanje temeljnih pojmov oblikovanja prostora in kompozicije

Razumevanje oblikovnih značilnosti prostora, razumevanje odnosov med posameznimi elementi. Zaznavanje prostora. Selektivni prikaz prostora. Predstavitvene tehnike.

Spoznavanje oblikovalskih izhodišč.

Literatura:

Arnheim R., Art and visual perception : a psychology of the creative eye, Berkeley, Calif., 2004, 508str.

Itten J., Design and form : the basic course at the Bauhaus, Thamed and Hudson, 1983, 135 str.

Klee P., Pädagogisches Skizzenbuch, Mainz ; Berlin : F. Kupferberg, [1964], 55 str.

Šuštaršič N., Butina M., De Gleria B., Skubin I., Zornik K., Likovna teorija, Debora, 2011