Predmeti na FGG

Kartografska upodobitev (5 KT) - B II - PN

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Dušan Petrovič
asistent: doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Vloga kartografije. Mediji kart. Večpredstavnost, pomen in razvoj. Elementi večpredstavnostne kartografije. Oblikovanje večpredstavnostnih kart. Kartografska upodobitev v večpredstavnostnem okolju. Interaktivnost. 3D v kartografiji. Znakovni in realistični prikazi. Dinamične karte. Animacije.

Standardi, protokoli. Navidezna resničnost (v planiranju). Napredna (izboljšana) resničnost.
Namen predmeta: Cilj je, da študenti spoznajo vrste, možnosti oblikovanja in načine uporabe sodobnih kartografskih prikazov, ki vključujejo različne večpredstavnostne vložke, s poudarkom na prostorskem načrtovanju. S predmetom dobijo študenti kompetence, ki jim omogočajo oblikovanje in izdelavo sodobnih kartografskih prikazov za potrebe prostorskega načrtovanja
Literatura:

Cartwright, W., Peterson, M. P., Gartner, G. 2007. Multimedia Cartography. Heidelberg, Springer. Berlin.

Gartner, G., Rehrl, K. 2009. Location Based Services and Telecartography. Berlin, Springer.

Taylor D.R.F (Ed.) 2005: Cybercartography: theory and practice. Amsterdam, Elsevier.

Ormeling, F., Kraak, M.J. 2010. Cartography: visualization of spatial data. New York, Guilford Press.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.