Predmeti na FGG

Osnove obdelave podatkov - B - GIG

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Krištof Oštir
asistent: asist. dr. Jernej Tekavec
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Pregled vsebine predmeta, izrazoslovje in izbrana literatura
Uvod v programiranje
Metodologije razvoja programske opreme
Programski jezik Python (osnove, matematične knjižnice, risanje grafov)
Osnove  baz podatkov, sodobna razširjena relacijska tehnologija,  značilnosti in uporaba standardnega jezika SQL
Standardni zapisi podatkov (tekstovne datoteke, XML, JSON)
QGIS in uporaba programskega jezika Python za avtomatizacijo postopkov
Sodobni informacijski sistemi, računska okolja (visoko-zmogljiva in visoko-prepustna)

Vaje
Izdelava enostavnih programov (prenos podatkov, branje, pretvorba, izris, analiza)
Uvod v analizo podatkov s QGISom in Pythonom
Izdelava projektne naloge

Namen predmeta:

Spoznati osnove programiranja, programskih orodij in metodologij razvoja programske opreme
Spoznati programski jezik Python
Spoznati osnovne standardizirane zapise podatkov (tekstovne datoteke, XML, JSON)
Naučiti se relacijskih baz podatkov (uporaba, načrtovanje, programiranje in PostgreSQL)
Pridobiti razumevanje osnov varne komunikacije
Izdelati preprost računalniški program
Razumeti zahteve interoperabilnih programskih rešitev
Biti sposoben rešiti inženirske naloge s povezavo različnih programskih orodij (Python, QGIS, ArcGIS, Excel)

Literatura:

Prosojnice predavanj, navodila za vaje.

Lutz, M. 2013. Learning Python, O'Reilly Media.

Mueller, John. Beginning Programming with Python for Dummies. John Wiley & Sons, 2014.

Python Software Foundation. 2014. Python Documentation. https://docs.python.org/3/

Stellman, A., Greene, J. 2015. Learning Agile, O'reilly Media.