Predmeti na FGG

Osnovne računske metode za inženirje - B - GIG

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci:
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

osnove simbolnega računanja v Mathematici

- uporaba orodij za simbolično odvajanje, integriranje, reševanje diferencialnih enačb

- teorija napak

- osnove numeričnega računanja v Matlabu

- uporaba numeričnih metod za reševanje sistemov linearnih enačb, nelinearnih enačb in sistemov, numerična interpolacija, numerično integriranje, numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb

- delo s podatki, izvoz rezultatov in vizualizacija

- ilustracija metod na uporabnih problemih
Namen predmeta:

Cilji:

- podati osnovna znanja simboličnega in numeričnega računanja, na katerih lahko grade strokovni predmeti

- zagotoviti obvladovanje osnovnih računskih  veščin z računalnikom

- omogočiti razumevanje matematičnih orodij v praksi in priprava za uporabo pri strokovnih predmetih

Pridobljene kompetence:

- sposobnost formulacije konkretnih problemov in njihovo numerično reševanje

- sposobnost numeričnega izračuna in kritične presoje dobljenega rezultata

- znanje na izvedbenem nivoju
Literatura:

Knjižni viri (izbrana poglavja):

- J. Kozak, Numerična analiza, DMFA - založništvo, Ljubljana, 2008

- B.N. Datta, Numerical Linear Algebra and Applications, Brooks/Cole, Pacific Grove, 1995

- E. Zakrajšek, Matematično modeliranje, DMFA - založništvo, Ljubljana, 2004

- B. Plestenjak, Razširjen uvod v numerične metode, DMFA - založništvo, Ljubljana, 2015

- gradiva v spletni učilnici

- online priročniki za Matlab (Matlab primer, 3rd edition,...) in Mathematico