Predmeti na FGG

Obdelava podatkov - B - TUN

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Krištof Oštir
izvajalec: doc. dr. Matevž Dolenc
asistent: asist. dr. Jernej Tekavec
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Pregled vsebine predmeta, izrazoslovje in izbrana literatura

Uvod v programiranje

Metodologije razvoja programske opreme

Programski jezik Python (osnove, matematične knjižnice, risanje grafov)

Osnove baz podatkov, relacijska tehnologija,  značilnosti in uporaba standardnega jezika SQL

Standardni zapisi podatkov (tekstovne datoteke, XML, JSON)

Interaktivni dokumenti Jupyter

Analiza podatkov s knjižnicami pandas, matplotlib in numpy

Napredna uporaba in programiranje relacijskih baz podatkov (PostgreSQL, PostGIS)

Sodobni informacijski sistemi, računska okolja (visoko-zmogljiva in visoko-propustna)

Vaje:

Izdelava enostavnih programov (prenos podatkov, branje, pretvorba, izris, analiza)

Praktično delo z bazo podatkov in razvoj lastne baze, izdelava podatkovnega modela za bazo podatkov

Primer analiza podatkov

Izdelava projektne naloge

Namen predmeta: Spoznati osnove programiranja, programskih orodij in metodologij razvoja programske opreme
Spoznati programski jezik Python
Spoznati osnovne standardizirane zapise podatkov (tekstovne datoteke, XML, JSON)
Naučiti se relacijskih baz podatkov (uporaba, načrtovanje, programiranje in PostgreSQL)
Pridobiti razumevanje osnov varne komunikacije
Izdelati preprost računalniški program
Razumeti zahteve interoperabilnih programskih rešitev
Biti sposoben rešiti inženirske naloge s povezavo različnih programskih orodij (Python, QGIS, ArcGIS, Excel)
Literatura:

Stellman, A., Greene, J. 2015. Learning Agile, O'reilly Media.

Lutz, M. 2013. Learning Python, O'Reilly Media.

Python Software Foundation. 2014. Python Documentation. https://docs.python.org/3/

Mueller, John. Beginning Programming with Python for Dummies. John Wiley& Sons, 2014.