Predmeti na FGG

Nelinearna potresna analiza armiranobetonskih mostov - B II GR

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Tatjana Isaković
asistent: asist. dr. Anže Babič
asistent: asist. Antonio Janevski
asistent: asist. dr. Andrej Anžlin
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predmet predstavlja uvod v nelinearno analizo armiranobetonskih konstrukcij s posebnim poudarkom na armiranobetonskih mostovih.

Vsebina:

-                     Osnovne zahteve sodobnih standardov za projektiranje armiranobetonskih mostov na potresnih področjih

-                     Osnovni numerični modeli za nelinearno analizo armiranobetonskih mostov

-                     Osnove sodobne poenostavljene statične potisne analize mostov

-                     Vpliv pomanjkljivih konstrukcijskih detajlov na potresni odziv mostov

-                     Sodobna programska orodja za nelinearno analizo konstrukcij.

Teoretična znanja, ki bodo pridobljena na predavanjih bodo, uporabljena na konkretnem primeru pri izdelavi seminarske naloge.

Seminarska naloga bo vsebovala tudi vnaprejšnjo napoved cikličnega odziva mostnih stebrov, ki bodo vključeni v eksperimentalno bazo podatkov, ki bo narejena v okviru projekta »Forecast Engineering – From Past Design to Future Decisions«. Skupine študentov bodo obravnavale različne primere z različnimi konstrukcijskimi detajli.

Na koncu dela bo organizirana javna predstavitev in diskusija rezultatov vseh seminarskih nalog.

Število študentov iz UL je omejeno na največ 5.

Namen predmeta:

Cilj predmeta je, da se študenti naučijo kakšne so osnovne zahteve za projektiranje mostov na potresnih področjih, ter kako lahko ocenimo njihov potresni odziv s pomočjo poenostavljene nelinearne potisne analize.

Kompetence: Študent razume sodobne postopke za projektiranje mostov na potresnih področjih, razume in obvlada osnovne numerične modele in postopke za njihovo nelinearno potresno analizo in

lahko uporablja sodobna programska orodja za nelinearno analizo konstrukcij.

Po uspešno opravljenem predmetu bo študent lahko sodeloval v projektnih skupinah, ki se ukvarjajo s projektiranjem zahtevnejših konstrukcij, ki vključuje tudi nelinearno analizo konstrukcij.
Literatura:

Kappos, Andreas J. (ed.), Saiidi, M. Saiid (ed.), Aydinoglu, M. Nuray (ed.), Isaković, Tatjana (ed.). Seismic design and assessment of bridges : inelastic methods of analysis and case studies, (Geotechnical, geological and earthquake engineering, Vol. 21). Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2012. XII, 221 str., ilustr. ISBN 978-94-007-3942-0. ISBN 978-94-007-3943-7

Priestely MJN, Seible F., and GM Calvi, Sesismic Design and Retrofit of Bridges, John Wiley and Sons, 1996, Selected Chapters

Otani S., Hysteresis Models of Reinforced Concrete for Earthquake Response Analysis, Journal of Faculty of Engineering, University of Tokyo, Vol. XXXVI, No. 2. 1981, pp 407-441.

CEN, 2004, EN 1998-1: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. Brussels: European Committee for Standardisation.

CEN, 2005, EN 1998-2: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges. Brussels: European Committee for Standardisation.

CEN, 2005, EN 1998-3: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings. Brussels: European Committee for Standardisation.

CEN, 2004, EN 1992-1-1: Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. Brussels: European Committee for Standardisation.

OpenSees (2016) "Open System for Earthquake Engineering Simulation, User Command-Language Manual, ver 2.5.0", http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Command_Manual

Tcl Language-https://www.tcl.tk/about/language.html