Predmeti na FGG

Numerične metode v dinamiki tekočin - B II - VOI (6 KT)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Matjaž Četina
asistent: izr. prof. dr. Dušan Žagar
asistent: asist. dr. Gorazd Novak
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: