Predmeti na FGG

Uvod v okoljske tehnologije - B - VOI

Letnik izvajanja: brez letnika
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Mario Krzyk
izvajalec: izr. prof. dr. Nataša Atanasova
asistent: doc. dr. Sabina Kolbl Repinc
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja:
V okviru tega predmeta so prikazane osnove za načrtovanje okoljskih tehnologij in celostne rešitve okoljskih problemov.
1. Omejenost naravnih virov;
2. Podnebne spremembe, naravni viri in zasnove ravnanja z naravnimi viri;
3. Procesi čiščenja vode;
4. Tehnologije priprave pitne in čiščenja odpadne vode;
5. Čiščenje izcednih in visoko obremenjenih voda;
6. Ekoremediacije, okoljske rešitve na osnovi naravnih procesov, algne tehnologije;
7. Ponovna uporaba vode in hranil.


Seminar:
Študentje pod vodstvom izberejo določen okoljski problem in ga poskušajo obdelati s čim več vidikov. Nato ocenijo, katera bi bila optimalna rešitev.

Namen predmeta:

Cilji:
Cilj predmeta je študentom dati dodatna znanja in spretnosti pri reševanju najbolj kompleksnih okoljskih problemov.

Kompetence:
Študent se nauči pravilno analizirati okoljski problem in razgraditi na posamezne obvladljive komponente, nato te podprobleme ustrezno reši in sestavi celovito rešitev. Rešitev variantira in poskuša optimizirati v širšem kontekstu.

Literatura: Knjižni viri:
Malcolm J. Brandt; K. Michael Johnson; Andrew J. Elphinston; Don D. Ratnayaka (2016) Twort's Water Supply, Seventh Edition. Butterworth-Heinemann, 2016.
Larsen, T. A., Kai M. Udert and Judit Lienert, Editors. Source Separation and Decentralization for Wastewater Management, 2013, IWA Publishing.
World resources institute, 2011. World resources Report 2010-2011. ISBN 978-1-56973-774-3
Atanasova, N., in Griessler Bulc, T., 2018. Okoljske tehnologije, skripta v nastajanju.
Metcalf & Eddy, Inc. Wastewater Engineering : Treatment and Reuse. Boston :McGraw-Hill, 2003. Print.
Costanza, R., Joergensen, S.E., 2002. Understanding and solving environmental problems in the 21st. century - Toward a new, integrated hard problem science. Elsevier. ISBN: 0-08-044111-4.
Weber, W.J., Jr., 2001. Environmental systems and processes. Wiley Inter-science. ISBN 0-471-40518-3.