Select Page

Predmeti na FGG

Projektiranje nosilnih konstrukcij stavb I - B II - ST

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Stavbarstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Matjaž Dolšek
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Boštjan Pulko
asistent: doc. dr. Anže Babič
asistent: asist. dr. Jasna Smolar
ECTS 10 kreditnih točk
Vsebina predmeta: Predavanja: Predavanja potekajo v več delih: Dolšek: Potresnoodporno projektiranje stavb; Bratina: Projektiranje betonskih stavb; Pulko: Geotehnično projektiranje. Potresnoodporno projektiranje stavb: Uvod v projektiranje stavb na potresnih območjih, zasnova in osnovna načela za potresnoodporno projektiranje stavb, osnove projektne potresne obtežbe, Osnovne metode potresne analize stavb (dinamična in modalna analiza), Zagotavljanje duktilnosti in principe načrtovanja nosilnosti potresno odpornih stavb, teoretične osnove programske opreme za analizo in dimenzioniranje stavb. Projektiranje betonskih stavb: Načela snovanja in projektiranja masivnih konstrukcij; pregled osnovnih skupin elementov nosilnih konstrukcij masivnih stavb s pripadajočimi značilnostmi glede nosilnosti in deformabilnosti ter konstrukcijskih posebnosti; ključna merila za smotrno izbiro tipa konstrukcijskega sistema; projektna obtežba; prevedba nosilnega sistema konstrukcije v ustrezen računski model; dimenzioniranje karakterističnih elementov armiranobetonske nosilne konstrukcije na mejna stanja; konstruiranje armature in detajlov. Geotehnično projektiranje: Osnovne zahteve pri temeljenju stavb. Plitvo in globoko temeljenje objektov. Osnovni postopki projektiranja temeljev ob upoštevanju interakcije med temeljnimi tlemi in objektom. Vaje in seminar: Pri posameznih temah se najprej izdela nekaj preprostih domačih nalog, ki podajo oziroma utrdijo znanja iz konstruiranja. Nato sledi seminarska naloga, ki obsega analizo in dimenzioniranje tipične armiranobetonske stavbe.
Namen predmeta:

Cilji:

Razložiti in naučiti standardne postopke za potresno analizo in principe za zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti konstrukcij stavb iz različnih materialov (betona, jekla, lesa, zidov).

Razložiti in naučiti postopke za zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti armiranobetonskih stavb.

Razložiti in naučiti standardne postopke za zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti temeljev.

 

Pridobljene kompetence:

Poznavanje in razumevanje odziva stavb na potresne in druge vplive ter s tem povezane zasnove konstrukcijskega sistema.

Razumevanje mehanizmov prenosa obtežbe preko konstrukcijskih sklopov v temeljna tla in osnovnih principov zagotavljanja potresne odpornosti konstrukcij stavb.

Sposobnost uporabe računskih metod in programske opreme za projektiranje nosilnih konstrukcij stavb in njihovih temeljev.

Poznavanje sodobnih IT podprtih orodij v projektiranju.
Literatura:

IZS 2009. Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih (ur. Beg, D., Pogačnik, A), poglavja 0: Evrokod 0 – Osnove projektiranja (110 str.), poglavje 2: Evrokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcij (137 str.), poglavje 7: Evrokod 7 – Geotehnično projektiranje (110 str.), poglavje 8: Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij (219 str.).

EASY (Earthquake Engineering Slide Information System), IKPIR FGG, CD ali www.ikpir.fgg.uni- lj.si/EASY.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri