Predmeti na FGG

Projektno delo v kartografiji - B II - GIG

Letnik izvajanja: brez letnika
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Dušan Petrovič
asistent: doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Kartografski projekti, izzivi in zahteve. Tematska kartografija. Teoretične vsebine glede na pripravljene in predvidene projekte, kot: kartografske projekcije,  in njihova izbira,  topografska kartografija, analize stanja, napredna uporaba kart na terenu, krizna kartografija (vojne, naravne nesreče), geološka kartografija, posebne karte (orientacijske). Druga aktualna tematika s področja kartografije.

Seminar

Oblikovanje projektnih rešitev, predstavitve predlogov in rešitev.

Vaje

Izdelava projekta topografske ali tematske karte. Terenski pregled in analiza kakovosti karte. Napredna uporaba kart na terenu.
Namen predmeta:

Cilji

•         študenti spoznajo nekatera poglobljena poglavja iz teorije kartografske znanosti,

•         spoznajo nekatera posebna področja izdelave in uporabe kart,

•         se preizkusijo s praktično uporabo kart na terenu.

Pridobljene kompetence

•         sposobnost kritične presoje podatkov in dobljenih računskih rezultatov,

sposobnost izdelave celovitega kartografskega projekta.
Literatura:

STARČEK, Simon, PETROVIČ, Dušan. Prostorsko - časovna analiza stanja športnih objektov v Sloveniji v obdobju 1975-2012 = Spatio-temporal analysis of the state of sports facilities in Slovenia from 1975 to 2012. Geod. vestn.. [Tiskana izd.], 2013, letn. 57, št. 3, str. 545-560.

PETROVIČ, Dušan, KETE, Primož, JANEŽIČ, Miran. Interactive e-maps as a support in education process at geography and history for elemetary and secondary schools. V: Proceedings of the 25th International Cartographic Conference : Paris, 3-8 July 2011. Paris: ICC, 2011, str. 1-23.

ČAR, Jože, ČERTALIČ, Staška, PETROVIČ, Dušan. Geološka karta "Idrijsko-Cerkljansko hribovje med Stopnikom in Rovtami". V: PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009-2010, (GIS v Sloveniji, 10). Ljubljana: Založba ZRC, 2010, str. 89-93.