Predmeti na FGG

Optimizacija geodetskih mrež - B II - GIG

Letnik izvajanja: brez letnika
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Bojan Stopar
nosilec in izvajalec: doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren
asistent: doc. dr. Oskar Sterle
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Definicija geodetske mreže, vrste geodetskih mrež, geodetske mreže za posebne namene.

Opredelitev in grafična predstavitev homogenosti in izotropnosti.

Vklopljena in prosta geodetska mreža. Določitev geodetskega datuma geodetske mreže. Prosta mreža in S-transformacija.

Matrika kriterija, geodetski datum matrike kriterija, zagotovitev geodetskega datuma matrike kriterija.

Problem merjenih smeri v optimizaciji geodetskih mrež.

Pojem optimizacije geodetskih mrež, kriteriji optimizacije: natančnost, zanesljivost, cena.

Uvrstitev optimizacije v redove: ničti, prvi, drugi in tretji red.

Optimizacija ničtega reda-zagotovitev geodetskega datuma geodetske mreže. Optimizacija prvega reda–določitev optimalne geometrije geodetske mreže.

Optimizacija drugega reda. Direktna in indirektna metoda optimizacije drugega reda.

Optimizacija tretjega reda. Statični in dinamični model optimizacije 3. reda.

Več-kriterijska optimizacija geodetskih mrež.

Vaje

Ravninska geodetska mreža – rešitev problema opazovanih smeri v optimizaciji geodetske mreže, različni načini zagotovitve geodetskega datuma, S-transformacija koordinat in variančno-kovariančne matrike. Vrednotenje rezultatov.

Sestava optimalne matrike kriterija, zagotovitev geodetskega datuma matrike kriterija.

Optimizacija geodetske mreže 2. reda. Vrednotenje rezultatov in zagotovitev optimalne praktične rešitve.

Praktični primeri optimizacije geodetske mrež glede na različne kriterije.
Namen predmeta:

•         predstaviti osnovne metode optimizacije geodetskih mrež v teoretičnem in praktičnem smislu,

•         predstaviti smisel izvedbe optimizacije pred terensko izmero,

•         omogočiti razumevanje kompleksnih in naprednejših postopkov optimizacije geodetskih mrež

Kompetence:

•         spoznati smisel optimizacije geodetskih tehničnih del s stališča kakovosti rezultatov,

•         sposobnost formulacije zahtevnejših problemov  optimizacije pred izvedbo geodetske izmere,

razumevanje koncepta in vrednotenja kakovosti vzpostavljenih geodetskih mrež za učinkovito terensko delo.
Literatura:

E. Grafarend, F. Sansó (1985). Optimization and design of geodetic networks.  Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

S. Kuang (1996): Geodetic Network Analysis and Optimal Design: Concepts and Applications. Chelsea: Ann Arbor Press, Inc.

K. Mihailović, I. R. Aleksić (2008): Koncepti mreža u geodetskom premeru. Privredno društvo za kartografiju Geokarta, Beograd.