Predmeti na FGG

Parametrično modeliranje v BIM - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Matevž Dolenc
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Vlado Stankovski
asistent: asist. dr. Robert Klinc
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: