Predmeti na FGG

Uvod v geodezijo - B - GIG - UNI (4KT)

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Simona Savšek
asistent: doc. dr. Aleš Marjetič
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

•         Definicije geodezije, organiziranost stroke in kompetence geodeta,

•         razdelitev geodezije (področja, dejavnosti, naloge, povezava z drugimi vedami),

•         mednarodna organiziranost geodezije,

•         zgodovina geodezije, razvoj geodezije,

•         geodezija kot stroka, ki zagotavlja družbeno prostorsko infrastrukturo - geodezija s stališča uporabnika,

•         geodetske meritve: uvod v mersko in instrumentalno tehniko, merske enote, merski sistem, merski postopek;

•         pogreški pri merjenju (vzroki in vrste); občutljivost merskega sistema. Osnovi pojmi kot so preizkus in kalibracija merske opreme, justiranje, umerjanje, ločljivost, občutljivost, preciznost, natančnost, zanesljivost, ponovljivost.,

•         merska strategija (merski in računski prostor, geodetska merska tehnika),

•         verjetnost (Gaussova krivulja) in pomen nadštevilnih meritev

•         vrste geodetskih točk in geodetskih mrež.,

•         načini stabilizacije merskih točk,

•         občutljivost, preizkus in rektifikacija libel,

•         pomožni merski pribor (stativ, reflektor, grezilo…),

•         delovanje teodolita, konstrukcijski pogoji, instrumentalni pogreški,

•         postavitev instrumenta (centriranje in horizontiranje),

•         merjenje Hz kotov (girusna metoda, viziranje), merjenje zenitnih razdalj,

•         osnove trigonometričnega višinomerstva in

zagotovitev merskih pogojev.
Namen predmeta:

•         Študent spozna pomen geodezije kot stroke ter področja geodezije, ki so prepoznavna tudi v drugih geoznanostih.

•         Spozna pomen zajemanja prostorskih podatkov z vidika uporabnika ter uporabnost različnih načinov zajema.

•         Študent spozna razvoj stroke, merskih postopkov in opreme v kronološkem smislu ter največje dosežke v geodeziji, poleg tega pa se seznani z nekaterimi novimi tehnikami in tehnologijami.

•         Spozna delovanje teodolita in konstrukcijske pogoje

•         Zna izvesti meritve s teodolitom in izračunati položaj točk v ravnini.

Literatura:

Kogoj, D., Stopar, B. 2006. Geodetska izmera.Gradivo za strokovni izpit iz geodetske stroke, Ljubljana, Inženirska zbornica Slovenije, Matična sekcija geodetov.
Dostopno na: http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/ogs/GEODETSKA_IZMERA.pdf

Kahmen, H., Faig,W. 1988. Surveying, Berlin, New York, Walter de Gruyter.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.

Savšek, S. Uvod v geodezijo, prosojnice s predavanj in izbrana poglavja.