Predmeti na FGG

Geodetski računi B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Miran Kuhar
asistent: asist. Klemen Ritlop
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

•         Števila kot rezultat merjenja in računanja, pomembne cifre, napake pri numeričnem računanju.

•         Kot, definicija, kotna in ločna mera kota.

•         Trigonometrija v ravnini.

•         Pravokotni in krivočrtni koordinatni sistemi.

•         Vrste koordinat v ravnini, pretvorba koordinat.

•         Merski in računski prostor.

•         Postopki izračuna koordinat v ravnini ( poligon, izračun koordinat točk na liniji in pravokotnici, ločni presek, zunanji urez, notranji urez).

•         Zemlja in aproksimacije oblike Zemlje.

•         Sferna trigonometrija.

•         Uporaba sferne geodezije za reševanje problemov v geodeziji in navigaciji, navtični sferni trikotnik, pojem ortodrome in loksodrome.

•         Geografske koordinate na Zemlji krogli.

Prva in druga geodetska naloga na Zemlji krogli.
Namen predmeta:

•         Zna izračunati položaj točk v ravnini na osnovi različnih meritev.

•         Pozna različne postopke reševanja sfernih trikotnikov.

•         Spozna geodetske koordinate na krogli in postopke pretvorbe geodetskih koordinat v kartezične.

•         Zna vzpostaviti povezavo med navtičnim trikotnikom in osnovnimi navigacijskimi nalogami na Zemlji-krogli.

•         Rešuje enostavne probleme izračuna na ortodromi in loksodromi.

Kompetence:

•         prepozna in razume, katere vrste meritev potrebujemo za določitev koordinat v ravnini,

•         povezuje naloge določitve položaja v ravnini z določitvijo višin,

•         razume pomen geografskih koordinat na Zemlji,

•         prepozna razliko med različnimi osnovnimi navigacijskimi nalogi na Zemlji kot krogli,

razume praktično razliko potovanja po ortodromi in loksodromi 
Literatura:

Ghilani C.D., Wolf P. 2015. Elementary Surveying: an Introduction to Geomatics, Pearson Education Limited, Harlow, UK.

Harvey B. 2017. Survey Computations, School of Surveying and Spatial Information Systems
The University of New South Wales, Avstralija. (https://www.engineering.unsw.edu.au/civil-engineering/sites/civil/files/uploads/PDF/BRH_Survey_Comps%20textbook.pdf)

Kuhar, M. Geodetski računi, skripta 2018 (dostopno v spletni učilnici)