Select Page

Predmeti na FGG

Zidane konstrukcije - BII - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Vlatko Bosiljkov
asistent: doc. dr. David Antolinc
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Gradiva (zidaki in malta, rege, polnilni beton, armaturno jeklo); Zidovje – mehanske lastnosti (tlačna, strižna, referenčna natezna in upogibna trdnost, deformacijske lastnosti (elastični, strižni modul, duktilnost), tečenje, raztezek zaradi vlage ali krčenje in raztezek zaradi temperature); Nearmirano zidovje (URM) (specifike nosilnih elementov zidovja – zid, steber, pilaster, lok); Povezano (C) in armirano zidovje (RM); Dodatne komponente za zidovje (vlagozaporne plasti, zidna stremena, sidrni trakovi, obešala in konzole, pripomočki za prednapenjanje, prefabricirane preklade); Stropne konstrukcije (prefabricirane, tradicionalne in ločne stropne konstrukcije); Nekonstrukcijski i sekundarni elementi; Modularna zasnova zidane stavbe (moduli, zasnova, tlorisna oblika in višina zgradbe, razporeditev zidov, okenske in vratne odprtine); Analiza konstrukcij (standardi in specifike zidarije pri nas in v tujini, obnašanje konstrukcije v nezgodnih pogojih (drugih kot potres in požar), vplivi drugega reda, analiza elementov konstrukcij (pri navpični, strižni in izvenravninski obremenitvi, zidovi sestavljenih prerezov); Izračun nosilnosti elementov konstrukcije (URM (tlak, strig, izvenravninsko, kombinacija osna obtežba in strig), RM (pri upogibu, upogibu in osni obtežbi, strižna obtežba), CM (kombinacija osna obtežba in strig) in zidovje kot polnilo); Načrtovanje sestave zidov – drugi vplivi (sestave konstrukcijskih sklopov pogojenih funkcionalnimi zahtevami); Način in pogoji izvedbe (detajli, utori, izdelava zidovja, križanja ipd.); Preverjanje potresne odpornosti zidanih zgradb (osnovni principi preverjanja, računsko modeliranje obnašanja, specifike računa potresne odpornosti zidanih zgradb); Projektiranje enostavnega URM objekta; Projektiranje zahtevnega objekta (nelinearna potisna analiza); Specifike preprojektiranja obstoječih tradicionalnih objektov (karakterizacija obstoječega materiala opečnatega in kamnitega zidovja, določanje teksture in morfologije zidovja, določanje mehanskih lastnosti, izbira ustreznega modela za izračun zidane konstrukcije v odvisnosti od tipa stavbe, lege, geometrije in sestave materiala).

 

Vaje:

- laboratorijske in numerične vaje.
Namen predmeta:

Cilji:

- Razumeti specifike tradicionalne in sodobne zidarije ter ločiti postopke preverjanja nosilnosti v odvisnosti od stopnje zahtevnosti objekta in tipa zidovja.

- Osnovno poznavanje obnašanja konstrukcijskih elementov zidanih stavb pri različnih obtežbah.

- Razumeti specifike obnašanja (mehaniko loma) zidovja kot kompozita pri večosnih obremenitvah.

- Podati teoretične osnove za načrtovanje zidanih konstrukcij pri projektiranju enostavnih in bolj zahtevnih konstrukcij.

- Projektiranje ob upoštevanju modularne koordinacije.

- Učinkovito modeliranje zidanih konstrukcij v primeru potresne obtežbe v odvisnosti od tipa stavbe.

 

Pridobljene kompetence:

- Sposobnost analize in projektiranja enostavnih in bolj zahtevnih zidanih konstrukcij
Literatura:

R.G. Drysdale, A.A. Hamid, L.R. Baker. 1994. Masonry Structures – Behavior and Design, Prentice Hall

A.W. Hendry, B.P.Sinha, S.R. Davies. 1997. Design of masonry structures – Third edition of Load Bearing Brickwork Design, E&FN Spon.

W. Jäger, G. Marzahn. 2009. Mauerwerk, Bemessung nach DIN 1053-100, Ernst & Sohn

M. Muravljov, B. Stevanović. 1999. Zidane i drvene konstrukcije zgrada, Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija.

Z. Sorić. 2004. Zidane konstrukcije I. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Hrvaška.

M. Tomaževič. 1987. Zidane zgradbe na potresnih območjih, UL FAGG, Ljubljana, Slovenija.

Deli standardov in nacionalni dodatki za njihovo aplikacijo (SIST EN 1990, SIST EN1996-1-1, SIST EN1996-1-2, SIST EN1996-2, SIST EN1996-3, SIST EN 1998-1, SIST EN 1998-3).

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri