Predmeti na FGG

Bližnjeslikovna fotogrametrija - B - GIG - 4KT

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci:
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Uvod v bližnjeslikovne aplikacije.
Bližnjeslikovni fotogrametrični projekti od načrtovanja do izvedbe: pripravljalna, terenska, pisarniška in zaključna dela.
Uporaba metod kalibracije nemerskih fotoaparatov v bližnjeslikovnih aplikacijah.
Postopki enoslikovnega, dvoslikovnega in večslikovnega zajema.
Dokumentiranje kulturne dediščine: mednarodni akti in organizacije, pomen in načela ohranjanja kulturne dediščine, tehnično dokumentiranje kulturne dediščine v Sloveniji.
Nivoji dokumentacije in vrste izdelkov: fotografija, fotografiranje po pravilih 3 x 3, preventivno snemanje, izdelava fotogrametrične dokumentacije do končnega izdelka.
Uporaba daljinsko vodenih letalnikov/sistemov: osnove načrtovanja snemanja in fotogrametrične obdelave.
Primeri različnih bližnjeslikovnih fotogrametričnih aplikacij (industrija, forenzika ipd.).
Izvedba projektne naloge po skupinah.
Namen predmeta:

Cilji
- študenti pridobijo znanje s področja bližnjeslikovnih fotogrametričnih aplikacij,
- študenti pridobljeno znanje preizkusijo praktično na konkretnem primeru.

Pridobljene kompetence
- načrtovanje bližnjeslikovnih fotogrametričnih projektov,
- kalibracija digitalnih fotoaparatov,
- terensko snemanje in zajem podatkov,
- izdelava različnih vrst izdelkov.

Literatura: Luhmann, T. et al. 2006. Close range photogrammetry – principles, methods and applications. Whittles Publishing.
Atkinson, K.B. 2001. Close Range Photogrammetry and Machine Vision. Whittles Publishing.
Kraus, K. 2007. Photogrammetrie, Geometry from Images and Laser Scans, 2nd edition. Walter de Gruyter.