Predmeti na FGG

Statistika v urbanizmu - predmet izven FGG - (FA)

Letnik izvajanja: letnik
Študijski program: Izvedba izven FGG
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Samo Drobne
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: