Predmeti na FGG

Promet in prostor - predmet izven FGG - (FPP)

Letnik izvajanja: letnik
Študijski program: Izvedba izven FGG
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Marijan Žura
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: