Predmeti na FGG

Jeklene konstrukcije I - B - GR UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Jože Korelc
izvajalec: izr. prof. dr. Primož Može
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta: Uvod: Kratek zgodovinski pregled izdelave jekla in razvoja jeklenih konstrukcij. Jeklo kot gradbeni material: postopki izdelave jekla, kemijska sestava, spreminjanje mehanskih lastnosti, mehanske lastnosti jekla, standardne kvalitete, označevanje in izbira kvalitete jekla.
Tehnološki postopki izdelave jeklenih konstrukcij: vrste, načini izdelave in standardni asortiman polizdelkov, tehnološki postopki obdelave jekla, varjenje, zaostale napetosti. Varnost in zanesljivost jeklenih konstrukcij: opredelitev mejnih stanj uporabnosti in mejnih stanj nosilnosti, delni varnostni faktorji.
Vezna sredstva: zvari, vijaki, zakovice, čepi.
Spoji osnovna načela projektiranja spojev, spoji v natezno in tlačno obremenjenih palicah, upogibno in torzijsko obremenjeni spoji, členkasti spoji.
Uvod v stabilnost konstrukcij: osnovna načela stabilnosti, uklon tlačenih palic, bočna zvrnitev upogibnih nosilcev, lokalno izbočenje pločevin.
Prečni prerezi jeklenih konstrukcij: razvrstitev prečnih prerezov po kompaktnosti, posebnosti vitkih prerezov, nosilnost prečnih prerezov.
Nosilni elementi jeklenih konstrukcij: tlačene palice, natezne palice in vrvi, upogibni nosilci, tlačno in upogibno obremenjene palice.
Uvod v sovprežne konstrukcije: osnovna načela, elastična analiza sovprežnih nosilcev, vpliv postopnosti gradnje, plastična analiza sovprežnih nosilcev.
Namen predmeta:

Študent bo pridobil teoretična in praktična znanja, ki mu bodo omogočila:

- projektiranje enostavnih jeklenih konstrukcij, predvsem stavb

- projektiranje običajnih vijačenih in varjenih spojev

- opravljanje nadzora pri gradnji jeklenih konstrukcij

Kompetence

- Dimenzioniranje posameznih konstrukcijskih elementov jeklenih konstrukcij

- Osnovna znanja s področja izdelave jeklenih konstrukcij.

Literatura:

D. Beg, A. Pogačnik. 2009. Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po evrokod standardih. Ljubljana, IZS.

ESDEP - The European Steel Design Education Programme, spletna učilnica UL FGG.

P Može, J Korelc, Študijsko gradivo - izbrane teme, spletna učilnica UL FGG.

NS Trahair, MA Bradford, David Nethercot, L Gardner, The Behaviour and Design of Steel Structures to EC3, Fourth Edition, 2008, 490 p.

F. Kržič. 1994. Jeklene konstrukcije I. Ljubljana, UL FGG, 208 str.