Select Page

Predmeti na FGG

Praktikum iz prostorskega načrtovanja (4KT) - BII - GIG

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
asistent: viš. pred. dr. Mojca Foški
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Predavanja:

Dodatna in poglobljena obravnava vsebin prostorskega načrtovanja s posebnim poudarkom na: razumevanju različnih rab prostora, pravnih režimov, statusov zemljišč, pomenu pravnih režimov iz prostorskih aktov za posege v prostor, razumevanju in usklajevanju podatkov različnih resorjev za učinkovito prostorsko načrtovanje, pomen podatkovnih zbirk za upravljanje prostora, razumevanje in interpretacija prostorskih aktov glede na geodetske podlage pri izvajanju geodetskih del, prenos podatkov namenske rabe prostora na parcelo.

 

Vaje

Študent na izbranih primerih iz prakse proučuje nastale situacije neusklajenosti prostorskih vsebin z drugimi podatkovnimi zbirkami (pravni režimi, podatki zemljiškega katastra, podatki DOF, itd.) ter nastale situacije opiše, ter podat ustrezni strokovni pristop za njihovo rešitev. Študent rešitve ustrezno kartografsko prikaže ter jih zagovarja. Vaje se izdelujejo s pomočjo razpoložljive programske opreme.
Namen predmeta:

Cilji

•         poglobiti razumevanje pravnih režimov na lokalni ravni,

•         predočiti pomen geodetskih podlag ter geodetskih postopkov, ki vplivajo na prostorsko načrtovanje,

•         povezati vsebine prostorskega načrtovanja z geodetsko dejavnostjo,

•         študente navajati na interdisciplinarnost dela ter sodelovanja med različnimi strokami.

Pridobljene kompetence

•         razumevanje pomena vsebin prostorskih aktov  z vidika vloge geodetske stroke v procesu prostorskega načrtovanja,

•         sposobnost opredelitve problema ter iskanja ustreznih rešitev v okviru pristojnosti ter legitimnosti,

•         vsebinsko razumevanje geodetskih podlag in baz prostorskih podatkov za namen prostorskega načrtovanja,

razumevanje in sposobnost interpretacije namenske rabe prostora v povezavi z geodetskimi podlagami ni prenosom projekta na lokacijo (parcelacija, zakoličba).

Literatura:
Štravs. L. (ur.) 2011. Urejanje prostora na občinski ravni. Uradni list RS, Ljubljana.


Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Uradni list RS št. 99/2007. Ljubljana.


INSPIRE 2013a: D2.8.II.2 Data Specification on Land Cover – Technical Guidelines, ver. 3.0. Dostopno na: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2 .


INSPIRE 2013b: D2.8.III.4 Data Specification on Land Use – Technical Guidelines, ver. 3.0. Dostopno na: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2 .

Zavodnik Lamovšek, A., Foški, M. 2014. Gradiva za predmet Izbrana poglavja iz prostorskega planiranja. Spletna učilnica UL FGG.Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri