Predmeti na FGG

Modeliranje prenosa in pretvorb snovi v vodnem okolju - B III (10 KT)

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B III - Grajeno okolje (4 letni)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Dušan Žagar
ECTS 10 kreditnih točk
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: