Predmeti na FGG

Znanstveno raziskovanje grajenega okolja - B III - 5 KT

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B III - Grajeno okolje (4 letni)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Matjaž Mikoš
izvajalec: doc. dr. Cvetka Teja Koler Povh
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: