Select Page

Predmeti na FGG

Trajnostno inženirstvo

Letnik izvajanja: brez letnika
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Matjaž Mikoš
asistent: izr. prof. dr. Nejc Bezak
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: • Podnebne spremembe, podnebna kriza in vzdržni razvoj znotraj planetarnih mej. Prilagajanje na podnebne spremembe, družbeno-ekološki sistemi, odpornost in točke preloma, okoljske krize.
• Trajnostni razvoj v svetu in v Sloveniji – kazalniki, stanje in trendi. Vloga trajnostnega inženirstva.
• Analiza trajnostnega razvoja Slovenije: gospodarstvo, družba, okolje.
• Vloga raziskav in inovacij v družbenem razvoju. Tehnološki razvoj – prebojne (inovativne) tehnologije. Prenos znanja in tehnologij z univerz v gospodarstvo. Inovativni sistem – elementi, izzivi in vpliv na razvoj. Pravice in zaščita intelektualne lastnine.
• Okoljska, družbena in upravljavska odgovornost na različnih ravneh. Vloga univerz in terciarnega (univerzitetnega) izobraževanja v vzdržnem razvoju. Mednarodne smernice in primeri dobre prakse.
• Trajnostno grajeno okolje, ocene življenjskega cikla, okoljski ogljični odtis, vodni odtis, zelena in modra gradnja ter zelene stavbe. Pametne stavbe in pametna mesta. Krožno gospodarstvo. Družba 5.0. Industrija 4.0. Četrta industrijska revolucija. Primeri trajnostnih rešitev (tehnologij) v inženirstvu.
• Strategija trajnostnega razvoja Univerze v Ljubljani kot študija primera.
Namen predmeta:

Cilji:
• Spoznati in razumeti izzive razvoja zaradi podnebnih sprememb in podnebne krize.
• Razumeti smeri in možnosti trajnostnega (vzdržnega) razvoja znotraj planetarnih mej.
• Razumeti pomen moderne infrastrukture za razvoj družbe.
• Privzgojiti družbeno odgovorno ravnanje pri delu.
• Razumeti pomen in vlogo standardov na področju družbene odgovornosti podjetij.
• Razumeti vlogo znanosti in raziskovanja, še posebej družbeno odgovornega raziskovanja v vzdržnem razvoju.

Kompetence:
• Kritično razmišljanje, okrepljena samoiniciativnost in inovativnost.
• Sobivanje z naravo, razumevanje trajnosti kot vrednote.
• Razumevanje vplivov (učinkov) ravnanja posameznika na okolje in podnebje.

Literatura: Literatura / Literature:
• Doorsamy, W., Paul, B.S., Marwala, T. (2020). The Disruptive Fourth Industrial Revolution. Springer, 2856 str. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-48230-5
• Mulder, K. (2006). Sustainable Development for Engineers – A Handbook and Resource Guide. Routledge, 288 str.
• Pretnar, B. (2020). Intelektualna lastnina in tržno uspešne inovacije: priročnik za managerje, raziskovalce in izumitelje. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 167 str., ISBN 978-961-247-429-4
• Sachs, J.D., Lafortune, G., Kroll, C., Fuller, G., Woelm, F. (2022). Sustainable Development Report 2022. Cambridge University Press, 493 str., doi.org/10.1017/9781009210058
• Mikoš, M. (2023). Uvod v trajnostno inženirstvo – učbenik in priročnik. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (v pripravi).
Viri / Resources:
• Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG in na spletnih straneh UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah / Study material in web classroom at UL FGG and on the web pages of the UNESCO Chair on Water-related Disaster Risk Reduction.
• Tiskane kopije relevantnih standardov s področja trajnostnega razvoja v čitalnici Knjižnice UL FGG / Printed copies of the relevant standards in the field of sustainable development, available in the reading room of the UL FGG Library.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri