Select Page

Predmeti na FGG

Oskrba s pitno vodo

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Nataša Atanasova
nosilec in izvajalec: doc. dr. Primož Banovec
asistent: asist. dr. Matej Radinja
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja
- Uvod, poslanstvo, zgodovinski razvoj. Analiza porabe vode, norma porabe. Vodni viri in zajetja. Kakovost vode – zahteve za pitno vodo in ključni viri onesnaženj, vrste vodnih virov. Osnovni koncepti priprave pitne vode
- Vrste in razdelitev vodovodnih sistemov. Objekti na vodovodnih sistemih. Karakteristike cevi in črpalk. Osnova hidravlike vodovodnih sistemov, hidravlika toka pod tlakom, tlačne izgube.
- Zakonske osnove za izvajanje oskrbe s pitno vodo in ključne naloge izvajalcev oskrbe, standardi oskrbe, postopki zagotavljanja skladnosti z zakonskimi zahtevami (poročanje). Obvladovanje tveganj in obratovanje z vodovodnimi sistemi v izrednih razmerah in procesi prilagajanja podnebnim spremembam in spremembam v potrebi po vodi. Prehodna obdobja za prilagajanje.
- Trajnostno upravljanje z vodovodnimi sistemi, določanje ciljev in ukrepov; vodne izgube, digitalizacija procesov pri oskrbi s pitno vodo, zajem podatkov, daljinsko upravljanje, SCADA sistemi (primeri in procesi obdelave podatkov). Alternativni viri vode, nadomeščanje in prehod, oskrba z vodo za gašenje požarov. Energetska optimizacija vodovodnih sistemov, preventivno vzdrževanje vodovodnih sistemov.
- Stroški izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo in viri financiranja storitve.

Vaje: osnove preračunov vodovodnih sistemov (dimenzioniranje, bilanca, izgube, poraba, viri)

Klinične vaje: delo z opremo (npr. meritve pretokov, iskanje vodnih izgub, SCADA sistemi, črpalke in njihove karakteristike, preventivno vzdrževanje.

Samostojno delo: študentje dobijo individualno situacijo, za katero morajo določiti upravljalske parametre vodovodnega sistema in opredeliti ključne upravljalske prioritete. Poseben poudarek: analiza tveganj, zmanjševanje vodnih izgub, poraba energije v vodovodnem sistemu, nadomestni vodni viri, vzroki za neskladnost z zahtevami za kakovost pitne vode.

Namen predmeta:

Cilji
- Cilj predmeta je študentom dati znanja in spretnosti za analizo vodovodnih sistemov in problematike oskrbe s pitno vodo.

Kompetence
- Študent se nauči analizirati sistem oskrbe s pitno vodo, ki vključuje zajem vode, pripravo pitne vode in distribucijo vode.
- Poznavanje ukrepov s katerimi se dosega trajnostna oskrba s pitno vodo z razumevanjem izzivov oskrbe s pitno vodo v Sloveniji.
- Razume problematiko oskrbe z vodo iz alternativnih virov.
- Pozna sisteme monitoringa stanja.
- Pozna postopke iskanja vodnih izgub in orodja ki se pri tem uporabljajo.
- Razume glavne vzroke možnih odstopanj od standardov kvalitete pitne vode.
- Pozna načine upravljanja s tveganji v vodovodnih sistemih.
- Razumevanje ukrepov s katerimi se izvaja upravljanje sistemov oskrbe s pitno vodo
- Oskrba s pitno vodo v kontekstu podnebnih sprememb.
- Uporaba sodobnih orodij pri monitoringu in upravljanju vodovodnih sistemov in iskanju vodnih izgub.
- Poznavanje informatizacije/digitalizacije pri upravljanju z vodovodnimi sistemi.
- razumevanje koncepta digitalnih dvojčkov pri upravljanju z vodovodnimi sistemi.

Literatura: Kompare, B., 2013. Vodovod in priprava pitne vode,  interna skripta, slikovno gradivo.
Kompare, B. Rismal M. 1996, 2013. Priprava pitne vode (skripta).
Viessman, W., Hammer, M.J., Chadik, P., Perez, E.M. 2008. Water Supply and Pollution Control: International Version. Pearson Education.
AWWA. 2010. Water Supply Operations: Water Treatment, 4th Ed. AWWA.
World resources institute. 2011. World resources Report 2010-2011.
J. Mutschmann, F. Stimmelmayr (2002-2011) Taschenbuch der Wasserversorgung
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri