Predmeti na FGG

Uvod v gradbeništvo - B - OG VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Dušan Žagar
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Zgodovina gradbeništva, interdisciplinarnost (povezava z znanostjo in drugimi strokami), strokovna terminologija, potek graditve od ideje do objekta, vloga gradbeništva v družbi, vloga in odgovornost gradbenega inženirja, osnovni gradbeni materiali, tipi gradbenih objektov in tehnologije gradnje, zakonodaja na področju gradbeništva, naravno in grajeno okolje, (smotrna) raba prostora ter vplivi na prostor in okolje, organizacija gradbenega podjetja in gradbišča, iskanje informacij v repozitorijih in na spletu.

Namen predmeta:

- Motivacija študentov za študij gradbeništva,

- seznanjanje z gradbeniškim izrazoslovjem, pomenom stroke, zakonodajo in odgovornostjo gradbenega inženirja,

- seznanjanje z osnovnimi materiali, konstrukcijami in tehnologijami gradnje.
Literatura:

Izbrana pogavja iz:

Steinman, F., Gosar, L. 2008. Osnove gradbeništva, skripta. Ljubljana, UL FGG, 134 str.

Koler B., Lipar P., Steinman F., Kozelj D. 2013. Gradbeništvo in infrastruktura, skripta. Ljubljana, UL FGG, 173 str.

Humar, G. 2000. Slovenski mostovi 1. del. Ljubljana, Zaklad, 112 str.
Humar, G. 2002. Slovenski mostovi 2. del. Ljubljana, Zaklad, Ljubljana, 112 str.
Humar, G. 2004. Predori: iskanje svetlobe. Šempeter pri Novi Gorici, 136 str.

70 wonders of the modern world. 1998. Readers digest, 160 strani.

Učno gradivo v spletni učilnici.