Predmeti na FGG

Gradiva - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Petra Štukovnik
izvajalec: prof. dr. Vlatko Bosiljkov
izvajalec: prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov
asistent: asist. dr. David Antolinc
asistent: asist. dr. Andreja Padovnik
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Sistematični pregled gradiv in njihovih značilnosti (klasifikacija po kemični zgradbi, uporabi in izvoru). Osnove standardizacije in obravnava gradiv v standardih in predpisih za načrtovanje in gradnjo objektov (Uredba o gradbenih proizvodih, harmonizirani standardi, Evrokodi). Osnove kemičnih, fizikalnih in mehanskih lastnosti gradiv in njihovo opredeljevanje in kvantificiranje s pomočjo eksperimentalnih preiskav (kohezija, trdnost, trdota, deformabilnost, elastičnost, plastičnost, mehanizmi porušitve, trajnost vplivov). Keramična gradiva: kamen; gradbena keramika in steklo; mineralna veziva, malte in ometi; betoni. Kovinska gradiva: železove kovine in neželezove kovine ter zlitine. Polimerna gradiva: umetne mase; ogljikovodikova gradiva. Kompozitna gradiva: umetna gradiva (z delci in vlaknasto armirane plastike, lastnosti, področja uporabe); naravna gradiva (les, papir in ostala naravna vlaknasta gradiva). Pregled metod in značilnosti. Eksperimentalnega preskušanja gradiv.

Namen predmeta:

Cilji

- študenta naučiti obvladovati znanja o tehničnih lastnostih gradiv in njihovi ekonomični uporabi.

 

 Predmetno specifične kompetence

- poznavanje metod projektiranja gradiv (beton, malte, kompoziti)

- usposobitev za preverjanje lastnosti gradiv in klasifikacije kakovosti s pomočjo standardnih metod laboratorijskih in terenskih preiskav

- poznavanje procesov proizvodnje gradbenih materialov, - obvladovanje tehnik preverjanja lastnosti gradiv.

Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Žarnić, R. 2005. Osnove gradiv. Ljubljana, UL FGG, Katedra za PMK, 350 str.

Žarnić, R., Bokan-Bosiljkov,V., Bosiljkov,V. 2013. Gradiva – vaje. Ljubljana, UL FGG, Katedra za PMK,146 str. - od tega 104 str. izbranih metod preiskav iz vaj 1 do 9.

Jackson N., Dhir R.K. (Editors), 1996. Civil Engineering Materials, 5th edition, Macmillan Publishers Ltd., 1996, 534 str.

Učno gradivo v spletni učilnici.