Predmeti na FGG

Inženirska komunikacija - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Tomo Cerovšek
asistent: doc. dr. Robert Klinc
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Uvod v teorijo komunikacij; definicija inženirske komunikacije, oblike komunikacije, semiotika v inženirstvu in arhitekturi; nadmerje in entropija, kodirni sistemi, znakovni sistemi Shannon-Wiever in Piercov model; inženirski model komunikacij in standardizacija. Predmet in kontekst inženirske komunikacije; Organizacija, proces in rezultati gradbenega projekta; procesni model graditve kot kontekst komunikacije; vloga inženirske komunikacije pri projektnem delu.
Kodiranje v inženirstvu; simboli, znaki in indeksi v inženirstvu (po tipu načrtov), uporaba inženirskih znakov v sistemu tehnične risbe; uporabna geometrija za konstruiranje elementov vizualne komunikacije (elementi in transformacije); projekcije kot inženirski kodirni sistem (metrika, preslikave, uporaba); preslikave med 2D in 3D (točka, premica, ravnina, predori, preseki, metrične naloge). Računalniško podprto načrtovanje; avtorska okolja za inženirske risbe in modele (orodja); podajanje, zapis in računalniška predstavitev Geometrije; informacijsko modeliranje stavb in njegova uporaba. Računalniška izmenjava podatkov; standardi za zapis in izmenjavo inženirskih informacij ; okolja za izmenjavo inženirskih informacij; interoperabilnost in okolja za izmenjavo.

Namen predmeta:

Cilji

- študenta seznaniti z inženirsko komunikacijo,

- seznaniti z inženirsko pismenostjo,

- naučiti uporabo orodij za podajanje geometrije.

   

Predmetnospecifične kompetence

- uporaba inženirskega znakovnega sistema,

- zahtevati in posredovati inženirske podatke,

- interpretacija inženirskih načrtov in drugih

Izdelkov,

- grafično komunicirati o inženirskih problemih,

-samostojno izdelati enostavnejšo projektno dokumentacijo.
Literatura:

Cerovšek, T. 2013. Zbirka nalog iz uporabne geometrije in dvočrtnega postopka, študijsko gradivo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2014, str. 40.

Bielefeld B. in I. Skiba, I. 2007. Technical drawing, Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2007. 74 str.

Krebs, J. 2007. CAD (Basics). Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2007. 94 str.

Prebil, I. 2002. Opisna geometrija : potrebna znanja za pravilno risanje - osnove tehničnega risanja. 3. predelana izd., Ljubljana, Fakulteta za strojništvo, 148 str.

Cerovšek, T. 2013. Gradiva v računalniški učilnici: Uvod v teorijo komunikacij, Kodiranje v inženirstvu,

Računalniška grafika in transformacije, http://ucilnica.fgg.uni-lj.si .