Predmeti na FGG

GIS in prostorske evidence - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Marijan Žura
asistent: viš. pred. dr. Rok Marsetič
asistent: doc. dr. Peter Lipar
asistent: asist. Luka Trček
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Tehnologija; osnovni pojmi (sistem, informacijski sistem (IS), podatek, informacija, vrste IS, sestavine IS, definicija GIS); georeferenciranje; modeli realnega sveta; kartografski model, objektni model, topologija, dinamična segmentacija, časovni podatki, vnos, obdelava podatkov ,poizvedovanja; analize: mrežne, ploskovne, 3D, rastrske,prikazi podatkov,baze podatkov; organizacija: razvojno življenjski ciklus: avtorske in sorodne pravice; standardizacija. aplikacije: BCP.

Namen predmeta:

Cilji

- študenti se seznanijo s tehnologijo GIS in z bazami prostorskih podatkov.

Predmetnospecifične kompetence:

- sposobnost izdelave kartografskega modela prostorskih podatkov

- sposobnost izdelave relacijskega modela opisnih podatkov

- razumevanje in sposobnost uporabe GIS tehnologije za vnos, ažuriranje in obdelavo prostorskih podatkov,

- obvladovanje izdelave prostorske analize ter prikazovanja rezultatov analiz v obliki tematskih kart.
Literatura:

Kvame, K., Oštir, K., Stančič, Z., Šumrada, R. 1997. Geografski informacijski sistemi, SAZU, 476 str.