Select Page

Predmeti na FGG

Površinska odvodnja (kanalizacija) - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Mario Krzyk
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Simon Rusjan
asistent: asist. dr. Klaudija Lebar
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Padavine in odtok; odtok površinskih voda; vodna bilanca. Analiza nalivov za odvodnjo; odtočne razmere. Koincidenca pojavov visokih voda v recipientih in sistemih odvodnje.

Zadrževanje in razbremenjevanje voda.

Zasnova sistemov za odvodnjo onesnaženih voda; objekti na sistemih za odvodnjo; dimenzioniranje in vzdrževanje sistemov, objektov in naprav. Visoke vode; protipoplavni protipoplavna gradnja objektov; primerne (potrebne) poplavne ukrepi; presoja varnosti urbaniziranih površin pred lastnimi in zalednimi padavinskimi vodami.

Zajem zalednih voda: dimenzioniranje in izvedba drenaž; urejanje površinskih voda: dimenzioniranje in izvedba (obcestni jarki; kanalete; prepusti); protierozijska zaščita površin (ob cestah, ob manjših vodotokih; na gradbiščih).
Namen predmeta: Cilji: - usvojitev osnov inženirske hidrologije ter različnih načinov odvodnjavanja površin v grajenem okolju (mestne površine, avtoceste, prometnice) in v naravni krajini (zaledne vode; visoke vode). Predmetnospecifične kompetence: - razumevanje teoretičnega ozadja praktičnega reševanja s poudarkom na različnosti in posebnostih posameznih ukrepov odvodnjavanja in protipoplavne gradnje, - obvladovanje umestitve manj zahtevnih sistemov in objektov odvodnjavanja v prostor, - obvladovanje dimenzioniranja manj zahtevnih sistemov po enostavnejših metodah, - sposobnost ocenjevanja stabilnosti manj zahtevnih sistemov pri vgrajevanju, njihovo statično obremenjenost in oceno proti porušitvi, - poznavanja in razumevanja kontrole vodotesnosti pri kanalskih sistemih.
Literatura:

Brilly, M., Mikoš, M., Šraj, M. 1999. Vodne ujme – varstvo pred poplavami, erozijo in plazovi – univerzitetni učbenik. UL FGG, 186 str.

Brilly, M., Šraj, M. 2005. Osnove hidrologije – univerzitetni učbenik. UL FGG, 309 str. (pogl.10 “Odtok površinskih voda” str. 156-176; pogl.12 “Vodna bilanca” str. 204-217).

Mikoš, M. 2006. Inženirska hidrotehnika – zbirka rešenih primerov. UL FGG, 260 str.

Panjan, J. 1999. Odvodnjavanje onesnaženih voda – skripta. UL FGG, 103 str.

Panjan, J. 2005. Osnove zdravstveno hidrotehnične infrastrukture, UL FGG, 289 str.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri