Pripravljalni tečaj matematike na UL FGG 2020

V želji, da bi vam olajšali začetek študija na naši fakulteti, so predavatelji Katedre za matematiko in fiziko za vas pripravili pripravljalni tečaj iz matematike za študente univerzitetnih študijskih programov: Geodezija in geoinformatika (UN), Gradbeništvo (UN), Vodarstvo in okoljsko inženirstvo in za študente visokošolskih študijskih programov: Operativno gradbeništvo (VS) in Tehnično upravljanje nepremičnin. Lokacijo oziroma način izvedbe pripravljalnega tečaja matematike bomo javili po e-pošti.

Termini za vse študijske programe so naslednji:

24. 9. 2020 od 09. do 13. ure
25. 9. 2020 od 09. do 13. ure
28. 9. 2020 od 09. do 13. ure
29. 9. 2020 od 09. do 13. ure
30. 9. 2020 od 09. do 13. ure

Predlagamo, da se tečaja udeležite.

V okviru pripravljalnega tečaja bosta izvedeni tudi dve tematski predavanji:

  • v petek, 25. 9. 2020 ob 11:15 v P I/1 v izvedbi asist. dr. Darje Šemrov z naslovom »O 2. tiru Divača-Koper«
  • v torek, 29. 9. 2020 ob 11:15 v P I/1 v izvedbi asist. dr. Gorazda Novaka z naslovom »Od računalniških iger do hidravličnih simulacij«

 

Lepo pozdravljeni.
Referat za študijske zadeve UL FGG