Pripravljalni tečaj matematike na UL FGG 2023

V želji, da bi vam olajšali začetek študija na naši fakulteti, so predavatelji Katedre za matematiko in fiziko za vas pripravili pripravljalni tečaj iz matematike.

Pripravljalni tečaj za študente univerzitetnih študijskih programov Geodezija in geoinformatika (UN), Gradbeništvo (UN) in Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN) bo potekal v predavalnici P-I/1 v prvem nadstropju. Za študente visokošolskih strokovnih študijskih programov Operativno gradbeništvo (VS) in Geodetsko inženirstvo in upravljanje nepremičnin (VS) pa bo potekal v predavalnici P-II/6 v drugem nadstropju.

Termini za vse študijske programe so naslednji:

25. 9. 2023 od 9. do 13. ure
26. 9. 2023 od 9. do 13. ure
27. 9. 2023 od 9. do 13. ure
28. 9. 2023 od 9. do 13. ure
29. 9. 2023 od 9. do 13. ure

Predlagamo, da se tečaja udeležite.

Lepo pozdravljeni.
Referat za študijske zadeve UL FGG

 

Skip to content