Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku: GEOTAK: Developing Interdisciplinary Postgraduate Programmes and Strengthening Research Networks in Geoinformation Technologies in Armenia and Kyrgyzstan
Sodelavci: Anka Lisec, koordinator na UL FGG; Krištof Oštir, Dejan Grigillo, Mojca Kosmatin Fras. Tilen Urbančič, Urška Drešček, Bujar Fetai, Jernej Tekavec
Trajanje:

36 mesecev

15. 1. 2021–14. 1. 2024

Šifra: 617695-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Vodilni partner: Universidad Politècnica de València
Vodja projekta: Luis A. Ruiz
Partnerji: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (UPV), Španija
KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN (KTH), Švedska
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB), Belgija
UNIVERZA V LJUBLJANI (UL), Slovenija
NATIONAL UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION OF ARMENIA (NUACA), Armenija
YEREVAN STATE UNIVERSITY (YSU), Armenija
ARMENIAN NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY (ANAU), Armenija
CADASTRE COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA, Armenija
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND SPORT, Armenija
KYRGYZ STATE UNIVERSITY OF CONSTRUCTION, TRANSPORT AND ARCHITECTURE (KSUCTA), Kirgizija
KYRGYZ STATE UNIVERSITY OF GEOLOGY, MINING AND NATURAL RESOURCES, Kirgizija
OSH TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, Kirgizija
STATE CARTOGRAPHIC-GEODETIC SERVICE, Kirgizija
Finančni vir:
Ključne besede: Erasmus, visokošolsko izobraževanje, podiplomski študijski program, geoinformacijske tehnologije, geoprostorske znanosti

Opis:

Dejavnosti projekta so namenjene razvoju podiplomskih visokošolskih študijskih programov na področju geoinformacijskih tehnologij (GIT) in okrepiti sodelovanje na področju raziskav in inovacij v domeni geoinformatike med visokošolskimi institucijami, industrijo in javno upravo v Armeniji in Kirgiziji.

Ključni cilji:

Cilj projekta je razviti interdisciplinarne podiplomske študijske programe in okrepiti raziskovalno mrežo na področju geoinformacijskih tehnologij v Armeniji in Kirgiziji. Specifični cilji projekta so:

  • Prepoznati raziskovalne in razvojne potrebe Armenije in Kirgizije na področju geoinformacijskih tehnologij (GIT);
  • Vzpostaviti raziskovalno stičišče na področju GIT v Armeniji in Kirgiziji z namenom promovirati in usklajevati sodelovanje pri inovacijskih projektih in raziskavah;
  • Izboljšati oziroma nagraditi raziskovalne laboratorije na področju GIT;
  • Usposobiti učitelje iz Armenije in Kirgizije za poučevanje na področjih GIT, s posebnim poudarkom na krepitvi regionalnega razvoja na področjih inovacij in okoljskih študijah;
  • Usposobiti učitelje in vodje visokošolskih institucij partnerskih držav tudi na širših področjih visokošolskega izobraževanja, kot so zagotavljanje kakovosti, inovacije in podjetništvo, razvoj študijskih programov na temelju kompetenc in učnih izidov, upoštevajoč smernice Bolonjske deklaracije;
  • Razviti interdisciplinarne podiplomske študijske programe (predmete in skupne doktorske programe), ki bodo spodbujali uporabo GIT na različnih problemskih področjih na različnih prostorskih ravneh;
  • Spodbujati in okrepiti sodelovanje med univerzami in gospodarstvom na področjih, ki so prepoznana kot kritična za trajnostni razvoj partnerskih držav.

Izmenjati in deliti izkušnje in poglede med Armenijo in Kirgizijo, ki delita polpreteklo zgodovino in se srečujeta s podobnimi družbeno-gospodarskimi izzivi na področju raziskav in razvoja.

Delovni sklopi:

DS1. Priprave: prepoznavanje potreb družbe

DS2. Razvoj raziskovalnih mrež

DS3. Razvoj raziskovalnih zmogljivosti

DS4. Nadzor kakovosti in ocena tveganja

DS5. Vodenje projekta

DS6. Razširjenje in uporaba rezultatov

Več informacij: https://geotak.webs.upv.es