Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for Industrial Applications, THREAD

Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku: Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for Industrial Applications, THREAD
Sodelavci: Dejan Zupan, Gregor Trtnik
Trajanje:

47 mesecev

oktober 2019 –september 2023

Šifra: GA-No 860124

 

Vodilni partner: The Institute of Mathematics at the Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU
Vodja projekta: Dejan Zupan (UL FGG)
Ostale partnerske organizacije: Martin Luther University Halle-Wittenberg, University of Liège, Norwegian University of Science and Technology, CentraleSupélec University of Seville, University of Innsbruck, University of Rijeka, Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg, Fraunhofer ITWM, C3M, ENSAM
Finančni vir: Evropska unija
Ključne besede: nelinearne linijske konstrukcije, numerično modeliranje, eksperimentalna in numerična mehanika, geometrijska numerična integracija, inženirska programska orodja in simulacije, industrijske aplikacije

Opis:

Konstrukcijski elementi, pri katerih je ena dimenzija pomembnejša od ostalih, so pomemben del inženirskih aplikacij. Posebej zanimivi so ti elementi, kadar omogočajo zelo velike pomike in zasuke, kot npr. vrvi, kabli in cevi. Trenutna računska orodja za analizo konstrukcij ne zmorejo dovolj natančno opisati zahtevnega mehanskega obnašanja takšnih elementov. Projekt THREAD bo omogočil mladim inženirjem in matematikom poglobljeno znanstveno raziskovalno delo na področju razvoja naprednejših konstitucijskih zakonov, modelov stika in računskih metod za statično in dinamično nelinearno analizo prostorskih nosilcev.

Ključni cilji

Cilj projekta je razviti koncept in primer uporabe pametnega gradbišča, poleg tega tudi arhitekturo za razvoj pametnih aplikacij z uporabo metod umetne inteligence, interneta stvari in računalništva v oblaku. Na tem prUsposabljali bomo 14 mladih raziskovalcev za pridobitev doktoratat znanosti s posebno težnjo po rešitvah, ki so zanimive za industrijo. Poleg temeljitega znanstvenega usposabljanja ter pridobivanja prenosljivih znanj in spretnosti bo kandidatom omogočen neposreden stik z dvanajstimi industrijskimi partnerji. Mnogi rezultati bodo predstavljeni v obliki odprto-kodnih programov za analizo konstrukcij.ojektu smo UL FGG edina univerza iz EU. S pomočjo pametnih pogodb in tehnologijo veriženja blokov bo nova rešitev omogočala združevanje pametnih storitev med Evropo in Južno Korejo. Zasnovana rešitev bo ovrednotena na primeru delovanja pametnega gradbišča.

Delovni slopi projekta

WP1: Napredni konstitucijski modeli za linijske konstrukcijske elemente

WP2: Umeščanje linijskih elementov v konstrukcije, stiki

WP3: Geometrijske numerične metode za dinamiko prostorskih nosilcev

WP4: Usposabljanje študentov

WP5: Upravljanje in koordinacija

WP6: Predstavitev rezultatov, komunikacija z javnostjo